Laboratoř

Laboratoř je vybavena přístroji Idexx, které umožňují na počkání zhotovit téměř všechna vyšetření z krve, moči nebo aspirátů. Je umístěna mezi operačními sály a hospitalizační místností. Laboratorní přístroje jsou spojeny s centrálním serverem, který archivuje výsledky a umožňuje on-line přístup ze všech počítačů kliniky.

Pro biochemické vyšetření krve máme dva přístroje Idexx Catalyst Dx, které vyšetří kompletní biochemický screening. Jejich předností je možnost stanovení kompletního biochemického rozboru z velmi malého množství krve, což je u některých pacientů, např. plazů nebo ptáků, podstatné. Navíc umožňuje stanovení hladiny thyroxinu, žlučových kyselin či fenobarbitalu. 

K vyšetření krevního obrazu používáme Idexx Pro Cyte, který stanoví kompletní krevní obraz do 1 minuty včetně diferenciálu.

Močové parametry vyšetřujeme pomocí kvantitativního analyzátoru Idexx Urin Analyzer. Pro stanovení acidobazické rovnováhy krve a pro stanovení srážlivosti krve užíváme také stroje značky Idexx. 

Nedílnou součástí vybavení laboratoře je odstředivka a kvalitní binokulární mikroskop. Ten je zde pro vyšetření např. močového sedimentu, kožních seškrabů, průkazu parazitů v trusu a vyšetření cytologických preparátů. 

Samostatným pracovištěm je transfúzní laboratoř v zadní budově Vetcentra. Je vybavena výkonnou transfúzní centifugou pro separaci erytrocytů a krevní plazmy, separátorem pro výrobu jednotlivých krevních derivátů (erymasa, plazma, trombonáplav) a boxem s teplotou - 42°C pro uchování krevní plazmy.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy