Anesteziologické přístroje Drager Primus

  • S plicním ventilátorem  umožňujícím tlakově i objemově řízenou plicní ventilaci i v asistovaných ventilačních režimech SIMV + PS, nebo v podpůrné ventilaci PSV.
  • Přístroje mají elektronické průtokoměry plynů, elektronický směšovač plynů a zabudovanou funkci monitorace spirometrie, kapnometrie a analýzu anestetických plynů včetně hodnoty MAC.
  • VpPřístroje jsou vhodné pro podávání celkové anestézie s řízenou ventilací pro neonatální, pediatrické a dospělé pacienty
  • přístroje disponují dvěma odpařovači inhalačních anestetik –  Sevofluran a Desfluran
  • každý anesteziologický přístroj je osazený modulárním monitorem životních funkcí s kardiologickým softwarem, umožňujícím monitoraci a analýzu EKG, dechu,  pulzní oxymetrie, 2x monitoraci tělesné teploty, 2x invazivní monitoraci krevních tlaků, měření neinvazivního krevního tlaku. Po přidání dalších modulů do monitoru, lze monitorovat i další parametry jako je srdeční výdej, bispektrální index, EEG, relaxometrii atd …
  • Standardně je na přístrojích i infuzní technika – infuzní pumpa a lineární dávkovač.

K dosažení kvalitní chirurgické tolerance a analgezie při operacích používáme opiáty  Sufentanil a Methadon. Indikovaně, například při operacích v hrudníku používáme i periferní svalová relaxancia Rocuronium (Esmeron) nebo Cis-atracurium (Nimbex). K vedení celkové anestézie ve Vetcentru používáme dvě inhalační anestetika - Sevofluran, nebo nejmodernější inhalační anestetikum Desfluran.

Při operacích standardně využíváme řízenou plicní ventilaci. Při plicních operacích používáme tvz. selektivní  intubaci a selektivní plicní ventilaci, která umožňuje ventilovat pacienta jenom na jednu plíci a druhá na kterou pacient nedýchá se může operovat. Často je selektivní intubaci nutné verifikovat přímou flexibilní bronchoskopií.

Při náročných, nebo velkých operacích, nebo při anestéziích vysoce rizikových pacientů používáme invazivní monitoraci arteriálního tlaku (kanylací tepny), případně centrálního žilního tlaku kanylací centrální žíly katétrem.

Na operačních sálech je pro případ neodkladné resuscitace i defibrilátor.

K zajištění průchodnosti dýchacích cest anestézovaných zvířat standardně využíváme orotracheální intubaci jednorázovou endotracheální kanylou s těsnící manžetou, nebo supraglotické či laryngeální masky. V přísně indikovaných případech k zajištění dýchacích cest provádíme tracheostomii.

Po velkých, náročných, komplikovaných nebo hrudních operacích můžeme pacienta hospitalizovat na jednotce intenzivní a resuscitační péče, kde jsou do stabilizace stavu napojení na monitor životních funkcí a na plicní ventilátor. Indikovaně je potřeba na JIP pacienta uvézt do tvz. umělého spánku.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy