Magnetická resonance v veterinární neurologii

Magnetická rezonance (také MRI, z anglického „magnetic resonance imaging“) je bezbolestná radiologická metoda, která má tu výhodu, že se vyhýbá expozici rentgenovému záření. Nejsou známy žádné vedlejší účinky vyšetření magnetickou rezonancí.

Bezpečnost a účinnost MRI pro zvířata

Magnetická rezonance je klíčovým diagnostickým nástrojem klinické veterinární neurologie. Poskytuje nám nejlepší možnosti zobrazení patologií centrálního nervového systému, včetně monitoringu vývoje onemocnění a účinnosti terapeutických postupů.

Důležitost konzultace před vyšetřením

Vyšetření magnetickou rezonancí nám dokáže nejlépe zobrazit příznaky onemocnění postihujících nervový systém zvířat, včetně nádorových onemocnění, zánětů, neurodegenerativních poruch, cyst, poranění míchy, epilepsie, krvácení a metabolických onemocnění postihujících mozek. Je také užitečné při diagnostice patologií obratlů a meziobratlových plotének.

Příprava a průběh vyšetření MRI u zvířat

Pacient musí být během procedury absolutně nehybný a toho lze dosáhnout pouze uvedením do celkové anestezie. Na veterinární klinice Vetcentrum používáme inhalační anestezii s elektronickým monitoringem pod dozorem zkušených anesteziologů.

Zohlednění kovových materiálů před MRI

Při MRI vyšetření nezobrazujeme celé tělo zvířete, zobrazovaná oblast závisí na individuálních klinických příznacích. Z toho důvodu je potřeba, aby vyšetření předcházela konzultace u veterinárního neurologa. Ten posoudí, zda je vyšetření magnetickou rezonancí tím nejvhodnějším testem pro problém zvířete, která oblast nervového systému má být zobrazena, a rozhodne, jestli je bezpečné, aby podstoupilo celkovou anestezii.

Postup a informace po vyšetření MRI u vašeho mazlíčka

Pokud víte, že váš mazlíček má v těle nějaké kovové materiály, měli byste nám to oznámit. Kovové úlomky, materiály, chirurgické svorky nebo cizí materiál (umělé klouby, kovové kostní dlahy nebo protetické pomůcky atd.) mohou výrazně zkreslit snímky získané MRI skenerem a existuje riziko, že magnet může kovovými implantáty pohnout. Mikročipy nejsou ovlivněny, i když občas může zkreslení obrazu zabránit dobrému zobrazení krční páteře.

Konzultace a plán léčby po vyšetření MRI

V den vyšetření je váš mazlíček přijat po úvodní konzultaci, je mu zavedena nitrožilní kanyla a podána infuzní terapie. Vyšetřovat začínáme ihned po uvedení do celkové anestezie, délka samotného vyšetření záleží podle zobrazované oblasti. Ihned po ukončení vyšetření jej probudíme z celkové anestezie a po zotavení může být propuštěn. Celý Proces vyšetření tak může trvat i několik hodin.

O předběžných výsledcích budete informování po dokončení vyšetření magnetickou rezonancí, následně je v případě potřeby konzultujeme se specialisty v oboru veterinární neurologie, k zabezpečení nejlepšího výsledku terapie vašeho zvířete.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy