Proč máme vlastní krevní banku?

Důvodů k založení vlastní krevní banky pro psy bylo více. Po spuštění NONSTOP provozu s pohotovostí v roce 2005 se potřeba podávaných transfúzí na našem pracovišti zásadně zvýšila. Vypracovali jsme proto systém péče o dárce krve a založili vlastní registr dárců. Zpočátku jsme dárce odebírali z akutní potřeby, povolávali jsme je v případě potřeby. To se velice rychle ukázalo (vzhledem k počtu aplikovaných transfúzí) jako organizačně i technicky náročné a přistoupili jsme k odebírání dárců do zásoby. Na základě několikaletých zkušeností s odebíráním dárců krve a díky postupnému vylepšováním technologie zpracování krevních derivátů ve spolupráci s Bc. Jiřím Čápem, který je odborným garantem naší krevní banky, jsme v prosinci 2009 jsme spustili provoz Veterinární krevní banky VETCENTRUM.

Známe naše dárce

Každý odběr dárce provádíme osobně. Všechny deriváty jsou tedy od pečlivě testovaných zvířat a u každého derivátu je jasný jeho původ a všechna data o dárci jsou k dispozici v našem registru dárců krve.

Psí dárce krve musí před odběrem absolvovat tato vyšetření:

  • klinické vyšetření naším veterinárním lékařem
  • ​kontrola očkovacího a odčervovacího schématu
  • ​podrobná anamnéza k dárcovství krve 
  • kompletní vyšetření krve na hematologii (Leu, Ery, HGB, HCT, Trombo)
  • kompletní vyšetření krve na biochemii (ALT, ALP, Glu, Crea, Urea, CB)
  • ​vyšetření antigenu DEA 1.1

Dárce odebírá veterinární lékař, který dbá po celou dobu odběru na dodržování všech zásad sterility a správného zacházení s krevní konzervou.

Krevní deriváty

Veterinární krevní banka VETCENTRUM nabízí tyto druhy krevních derivátů:

  • PLNÁ KREV - canin whole blood - CanWB
  • ​ERYMASA - resuspendované erytrocyty - Canine packed red blood cell - CaPRBC
  • PLAZMA - čerstvě zmrazená plasma – fresh frozen plasma - FFP
  • TROMBONÁPLAV - trombocyty z buffy coatu - TRBC

Všechny krevní deriváty nabízíme DEA 1.1 pos. i DEA 1.1 neg.

Laboratoř krevní banky

Od roku 2015 je umístěna laboratoř krevní banky v zadním traktu Kliniky ortopedie v samostatné místnosti určené pouze pro zpracování krevních derivátů.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy