Na Jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) hospitalizujeme pacienty u kterých došlo k selhání životních funkcí, nebo jim selhání životních funkcí bezprostředně hrozí.

Jejich životní funkce intenzivně monitorujeme, případně je můžeme nahrazovat nebo podporovat a to farmakologicky a přístrojově. Na JIRP může být pacient převezen i z operačního sálu, například po nitrohrudní operaci, kde je potřebná dočasná umělá plicní ventilace a aktivní hrudní drenáž.

Na JIRP jsou také hospitalizovaní pacienti, u kterých akutně selhaly ledviny a musí být napojení na mimotělní dialýzu. Na podobném principu jako je dialýza, provádíme i jiné očišťovací metody, jako je například hemoperfúze při některých otravách.

Součástí intenzivní a resuscitační léčby je i uvedení pacienta do tvz. umělého spánku, který se navodí kontinuálním podáváním léků. V umělém spánku musí mít pacient zajištěnou průchodnost dýchacích cest endotracheální intubací, nebo tracheostomií a je napojený na plicní ventilátor, který převezme za pacienta funkci dýchání v různých režimech, nebo mu jenom asistuje při jeho spontánním dýchání.

Životní funkce pacientů nám na JIRP monitoruje sofistikovaný monitor životních funkcí s rozšířeným kardiologickým softwarem. Standardně našim pacientům monitorujeme křivku EKG, pulzní oxymetrie, kapnometrie, monitorujeme jim tělesnou teplotu a měříme krevní tlak. Pacientům v kritickém stavu monitorujeme krevní tlak invazivně, přes kanylu zavedenou do tepny pacienta propojenou přes tlakový převodník s monitorem.

Pacienti hospitalizovaní na JIRP mají velmi často zavedený centrální žilní katétr přes krční žílu až před pravou srdeční síň. Při nutnosti podpory oběhu a srdce podáváme léky v dávkovačích a kontinuálních infuzích až do stabilizace oběhu. Taktéž pacientům v kritickém stavu podáváme plnou parenterální výživu přes infuzní pumpy. 

Na JIRP máme k dispozici nadstandardní přístrojovou techniku:

  • moderní plicní servoventilátor disponující tlakově i objemově řízenými ventilačními módy, plně řízenými, nebo asistovanými či podpůrnými odvykacími a hybridními ventilačními režimy s možností nastavení všech ventilačních parametrů individuálně na daného pacienta
  • modulární monitor životních funkcí monitorující EKG, dech, tělesnou teplotu, pulzní oxymetrii, kapnografii, srdeční výdej, invazivní krevní tlaky a nitrolební tlak
  • infuzní pumpy a lineární injekční dávkovače
  • přístroje pro kontinuální i intermitentní mimotělní očišťovací metody krve - hemodialýza, hemoperfúze při otravách
  • bifázický defibrilátor s možností defibrilačního nebo synchronizovaného výboje ke kardioverzi a možností externí kardiostimulace
  • výkonnou elektrickou odsávačku k dlouhodobému použití, například pro aktivní hrudní drenáž
  • kompletní pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest a k rozšířené kardiopulmonální resuscitaci
  • ohřívací zařízení pro infuzní roztoky a pacienta

Tato místnost je zároveň určena k využití pro pacienty vyžadující klid a oddělenou hospitalizaci, i když jejich stav není zdaleka tak kritický. Umísťujeme sem např. rodící feny, aby nebyly při porodu rušeny a stresovány přítomností ostatních zvířat umístěných v hospitalizaci.

V době, kdy zde není hospitalizován žádný pacient, využíváme prostor jednotky intenzivní péče pro aplikaci infúzní terapie u ambulantních pacientů. Klient i se svým mazlíčkem tak bude pod stálým dohledem lékaře a sestry a přitom bude mít zajištěno pro sebe určité soukromí a pro svého mazlíčka klid po dobu terapie.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy