Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Rehabilitace a fyzioterapie pro malá zvířata

Rehabilitaci malých zvířat se věnujeme již od roku 2009. Náš tým tvoří profesionální fyzioterapeuté s mezinárodní certifikací. Dbáme na individuální přístup a rehabilitační plán přizpůsobujeme zvířatům i jejich majitelům. Naši fyzioterapeuté rozvíjí své znalosti a dovednosti formou vzdělávání v tuzemsku i zahraničí a složitější případy řeší formou týmové spolupráce.

Fyzioterapie na našem pracovišti nabízí široké možnosti péče.

Aktivní cvičení

Aktivní terapeutická cvičení jsou jádrem jakéhokoliv rehabilitačního programu. Mohou být aplikována u psů po úrazech nebo ortopedických, neurologických, ale i jiných onemocněních. Využíváme je i pro kondiční trénink. Hlavním cílem terapeutických cvičení je upravit fyzický stav a pohybové aktivity pacienta na maximální funkční úroveň.

Před započetím cvičení je nutné individuální zhodnocení stavu a možností dotyčného psa a následné stanovení reálných cílů ve spolupráci s jeho majitelem. Během cvičení  je důležité sledovat známky únavy, zajistit bezpečnost prostředí včetně pomůcek a správně určit, kdy je možná případná progrese, tedy zvýšení zátěže, ztížení cviků atp.

Cvičební plán by měl být sestaven podle těchto pěti parametrů

Účinek - celý cvičební plán má zaměření na určitý účinech, kterého chceme cvičením dosáhnout. Ten je třeba stanovit nejen u nemocných psů a u psů v rekonvalescenci, ale i u kondičních cvičení sporujících psů, seniorů či obézních jedinců. 
Frekvence cvičení - jak často budeme cvičení provádět. Zde hodně záleží na stavu psa a účelu cvičení.
Rychlost nebo intenzita - jak intenzivně pacienta zatížíme. Intenzita se v průběhu léčby měmí dle stavu pacienta.
Délka trvání - jak dlouho budou jednotlivá cvičení trvat. Délka trvání je důležitá pro správný posun ve cvičení.
Vhodné prostředí (povrch) - vybíráme cvičení v různém prostředí a s různými pomůckami dle individuálních potřeb.

Základní cíle terapeutického cvičebního plánu jsou

Zlepšení svalové síly - zaměřujeme se na konkrétní tělesnou partii (sval, končetinu).
Nácvik propriocepce a rovnováhy - cvičení, která vyžadují cílené uvědomování si jednotlivých částí těla v prostoru - pro neurologické pacienty, štěňata a mladé psy, psí sportovce.
Nácvik správného přenosu váhy - vyžadujeme symetrické zatěžování končetin a plynulé přenášení váhy - po úrazech a operacích.
Nácvik správného postoje a chůze - nácvik chůze s dopomocí a bez dopomoci, nácvik správných pohybových vzorců během chůze, změny pozic (leh - sed - stoj).
Zvýšení vytrvalosti - cvičení se zaměřením na posílení kardiovaskulárního (srdce a krevního oběhu) i muskuloskeletárního (svalů, kloubů) systému.

Pro aktivní cvičení se využívají nejrůznější pomůcky: rampa se schody, balanční míče, podložky, bloky, kavalety, kužely, zátěže apod.


© 2016 VETCENTRUM Duchek s.r.o.
Poslední aktualizace 2/16

Co je fyzioterapie
Co je fyzioterapie
Fyzioterapie je na naší klinice součástí péče ortopedické a neurologické pacienty. 

Celý článek »
Aktivní cvičení
Aktivní cvičení
Aktivní terapeutická cvičení jsou jádrem jakéhokoliv rehabilitačního programu.  

Celý článek »
Pasivní cvičení
Pasivní cvičení
Především u nepohyblivých pacientů je dobré začít s pasivním cvičením co nejrychleji. 

Celý článek »
Mobilizace kloubů
Mobilizace kloubů
Mobilizace kloubů je velmi specifická manuální technika obnovující hybnost kloubů. 

Celý článek »
Léčebné masáže zvířat
Léčebné masáže zvířat
Existuje mnoho druhů masážních technik, které při rehabilitaci malých zvířat využíváme. 

Celý článek »
Elektrická stimulace
Elektrická stimulace
Elektrická stimulace se používá hlavně za účelem posílení ochablých svalů. 

Celý článek »
Terapeutický laser
Terapeutický laser
Pozitivní efekt laserové terapie může být okamžitý a může přetrvávat až tři měsíce. 

Celý článek »
Magnetoterapie
Magnetoterapie
Magnetoterapie má protizánětlivý účinek, zmírňuje bolest a urychluje proces hojení. 

Celý článek »
Léčba teplem a chladem
Léčba teplem a chladem
Kdy zahřívat a kdy chladit? Léčba teplem a chladem výborně doplňuje rehabilitační péči. 

Celý článek »
Ošetření pomocí principů Dornovy metody
Ošetření pomocí principů Dornovy metody
Touto technikou vracíme klouby či obratle do fyziologické polohy.  

Celý článek »