TERMOTERAPIE - léčba povrchovým teplem - zahřívání tkání

  • Účinek: snížení bolesti, podpora relaxace, zvýšení krevní cirkulace, zlepšení hybnosti kloubů a pružnosti pojivových tkání u postakutních a chronických stadií onemocnění.

Použití povrchového tepla pro terapeutické účely má účinek do 3cm pod povrch kůže, teplota ošetřované oblasti by se měla zvýšit o 1-4°C, přičemž největší efekt nastává v hloubce 1-2cm. Při povrchovém použití dochází převážně k prohřátí kůže a podkoží, neovlivňuje zásadním způsobem kosterní svalstvo.

  • Způsob použití: zahřívací sáčky (vodní, gelové, rašelinové, pohankové apod.), teplá lázeň, vířivka, infračervená lampa.
  • Délka použití: podle stavu a používané techniky od 15 do 30 min.
  • Indikace: subakutní a chronická stadia hojících procesů, když pacient vykazuje sníženou flexibilitu, kloubní rozsah, bolest nebo chronický edém.
  • Kontraindikace: oblasti se sníženou citlivostí nebo cirkulací krve, otevřené rány, akutní záněty, krvácení, horečka, nádorová onemocnění.

KRYOTERAPIE - léčba chladem - ledování, chlazení

  • Účinek: použití chladu k odejmutí energie z tkání, snížení bolesti a redukce otoku u akutních zranění nebo po operacích (prvních 72 hod.).

Při vhodně volené délce aplikace chlad proniká 2 - 4cm hluboko, dochází ke zpomalení metabolismu tkání, zpomalení rychlosti nervových vzruchů, zúžení povrchových cév a tudíž ke snížení krevního zásobení dané oblasti. Toho se využívá při ošetření povrchově uložených svalů, šlach a kloubů. Použití chladu dočasně redukuje spasticitu (zvýšené napětí svalových vláken s častějšími či méně častými svalovými záškuby, velmi nepříjemný jev při poranění míchy).

  • Způsob použití: chladivé sáčky nebo masáže ledem (podle velikosti ošetřované oblasti).
  • Délka použití: obvykle 15 až 20 min.
  • Indikace: u akutních stadií po zraněních, operacích, u zánětů souvisejících s cvičením nebo zvětšenou zátěží, u přechodného vzplanutí zánětlivého procesu u artritických bolestí kloubů.
  • Kontraindikace: použití chladu přes povrchově uložené periferní nervy, použití na oblasti se sníženou citlivostí, přes otevřené rány, u pacientů s omezenými termoregulačními schopnostmi nebo zvýšenou citlivostí na chlad.

Autor článku : Ivana Růžičková, CCRT  © 2016 VETCENTRUM Duchek s.r.o.
Poslední aktualizace: 2/16

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy