Aktivní terapeutická cvičení jsou jádrem jakéhokoliv rehabilitačního programu. Mohou být aplikována u psů po úrazech nebo ortopedických, neurologických, ale i jiných onemocněních. Využíváme je i pro kondiční trénink. Hlavním cílem terapeutických cvičení je upravit fyzický stav a pohybové aktivity pacienta na maximální funkční úroveň.

Před započetím cvičení je nutné individuální zhodnocení stavu a možností dotyčného psa a následné stanovení reálných cílů ve spolupráci s jeho majitelem. Během cvičení  je důležité sledovat známky únavy, zajistit bezpečnost prostředí včetně pomůcek a správně určit, kdy je možná případná progrese, tedy zvýšení zátěže, ztížení cviků atp.

Cvičební plán by měl být sestaven podle těchto pěti parametrů

Účinek - celý cvičební plán má zaměření na určitý účinech, kterého chceme cvičením dosáhnout. Ten je třeba stanovit nejen u nemocných psů a u psů v rekonvalescenci, ale i u kondičních cvičení sporujících psů, seniorů či obézních jedinců.
Frekvence cvičení - jak často budeme cvičení provádět. Zde hodně záleží na stavu psa a účelu cvičení.
Rychlost nebo intenzita - jak intenzivně pacienta zatížíme. Intenzita se v průběhu léčby měmí dle stavu pacienta.
Délka trvání - jak dlouho budou jednotlivá cvičení trvat. Délka trvání je důležitá pro správný posun ve cvičení.
Vhodné prostředí (povrch) - vybíráme cvičení v různém prostředí a s různými pomůckami dle individuálních potřeb.

Základní cíle terapeutického cvičebního plánu jsou

Zlepšení svalové síly - zaměřujeme se na konkrétní tělesnou partii (sval, končetinu).
Nácvik propriocepce a rovnováhy - cvičení, která vyžadují cílené uvědomování si jednotlivých částí těla v prostoru - pro neurologické pacienty, štěňata a mladé psy, psí sportovce.
Nácvik správného přenosu váhy - vyžadujeme symetrické zatěžování končetin a plynulé přenášení váhy - po úrazech a operacích.
Nácvik správného postoje a chůze - nácvik chůze s dopomocí a bez dopomoci, nácvik správných pohybových vzorců během chůze, změny pozic (leh - sed - stoj).
Zvýšení vytrvalosti - cvičení se zaměřením na posílení kardiovaskulárního (srdce a krevního oběhu) i muskuloskeletárního (svalů, kloubů) systému.

Pro aktivní cvičení se využívají nejrůznější pomůcky: rampa se schody, balanční míče, podložky, bloky, kavalety, kužely, zátěže apod.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy