Klinika ortopedie má také vlastní denní hospitalizaci pacientů. Je umístěna za operačním sálem a sterilizační místností v zadním traktu budovy. Do této části vede zadní vchod přímo z venku, který není běžně otevřen, a je také přístupný srkze zázemí a kuchyňku pro zaměstnance.

Zde umisťujeme pacienty pouze na krátkou dobu po ortopedických a neurologických operacích, kteří nepotřebují intenzivní dohled. Pacienti, kteří jsou hospitalizováni po zákroku delší dobu nebo vyžadují zvýšený dohled při buzení z anestézie, jsou převezeni na vozíku do hospitalizace v nemocnici Vetcentra v hlavní budově.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy