Operační sál kliniky ortopedie navazuje z jedné strany na RTG místnost, druhým směrem je operační sál spojen s místností sterilizace. Z obou stran je sál uzavřen automatickými dveřmi se speciálním otevíráním pro aseptický vstup a možností nastavit režim otevírání.

Tento sál je přísně aseptický a je určený pouze pro ortopedické a neurologické zákroky. Zde je nejmodernější vybavení pro ortopedii, neurologii a anestézii.

Sál je vybaven přístrojovou rampou, která zajišťuje jednoduchou manipulaci s přístroji a jejich perfektní umístění dle potřeby. Rampa ukotvená ve stropě místnosti zároveň řeší snadné a perfektní uklízení podlahy, což je u aseptického sálu podstatné. Na rampě je umístěná artroskopická sestava, elektrokauter, harmonický skalpel a kamera pro zaznamenávání artroskopií.

Na sále jsou dvě velké ploché obrazovky. Jedna slouží pro zobrazování křivek životních funkcí, druhá zobrazuje digitální výstup z RTG archivu. Operující lékař si tak může zobrazit přímo na sále RTG nález svého pacienta.

Na ortopedickém operačním sále je nejmodernější anestetický přístroj naší nemocnice. Zákroky, které zde probíhají, často vyžadují několikahodinovou anestézii, proto zde máme nejpřesnější přístroj.  Ten nabízí nejen řízenou ventilaci a podání nejšetřnějších inhalačních anestetik, jakými jsou Desfluran a Sevofluran, ale také řešit inhalační anestézii i u velmi malých pacientů, jakými jsou mláďata, králíci apod.

Mezi další vybavení patří infúzní pumpa a lineární dávkovač, které umožňují podávat pacientovi v průběhu operace kontinuálně nitrožilní léčiva a infúzní roztoky s přesným dávkováním. Výhodou aplikace pomocí těchto přístrojů je nejen možnost nastavení jejich množství, ale také to, že se "sami hlídají" a operující tým i anestetista se mohou plně soustředit na provedení zákroku a stav pacienta.

K vybavení sálu patří také výkonná odsávačka, množství různých pil, vrtaček, fréz a dalšího ručního nářadí, které je potřebné pro ortopedické i neurologické operace. Všchny tyto přístroje jsou plně sterilizovatelné, a to vč. kabelů, aby nedošlo ke kontaminaci operačního pole při manipulaci s nástroji ú přístroji.

Operační sál je propojen se sterilizační místností, která je také v aseptickém režimu. Zde jsou sterilizovány všechny nástroje, operační sety a ortopedické sady implantátů a další materiál. Ke sterilizaci používáme výkonný sterilizační přístroj. Sterilita operačního sálu a všech nástrojů a vybavení je v ortopedii a neurologii nesmírně důležitá, protože komplikace v hojení u zákroků, které probíhají na kostech nebo v kloubech, jsou velmi závažné a také obtížně řešitelné. Proto na sterilitu na ortopedickém sále obzvláště dbáme. 

Lékaři i asistence na sál vstupují po přípravě v předsálí již s ústní rouškou a čepicí, prochází přes desinfekční rohož a na sále si berou sálovou obuv. Zde se pak oblékají do sterilních plášťů a rukavic.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy