Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

VETCENTRUM Duchek s.r.o.

Nahlédněte do zákulisí naší veterinární nemocnice, prohlédněte si fotogalerie nebo se projděte po našem pracovišti pomocí virtuální prohlídky.

Laboratorní přístroje

Laboratoř je vybavena přístroji Idexx, které umožňují na počkání zhotovit téměř všechna vyšetření z krve, moči nebo aspirátů. Je umístěna mezi operačními sály a hospitalizační místností. Laboratorní přístroje jsou spojeny s centrálním serverem, který archivuje výsledky a umožňuje on-line přístup ze všech počítačů kliniky.

Hematologie

K vyšetření krevního obrazu využíváme přístroj Idexx Pro Cyte, který stanoví kompletní krevní obraz do 1 minuty včetně diferenciálu.

Vyšetření krevního obrazu obsahuje:

 • stanovení počtu červených krvinek (erytrocyty)
 • počtu a typu bílých krvinek (leukocyty a diferenciál)
 • počtu krevních destiček (trombocyty)
 • počtu mladých forem erytrocytů (reticulocyty)
 • hematokrit
 • množství hemoglobínu
 • a další parametry

Biochemie

K biochemickému vyšetření využíváme přístroj Idexx Catalyst Dx. Na výběr máme několik protokolů podle toho, jak podrobné či cílené vyšetření potřebujeme provádět. Zároveň si můžeme vybrat z protokolů pro různá zvířata. Předností tohoto přístroje je možnost stanovení kompletního biochemického rozboru z velmi malého množství krve, což je u některých pacientů, např. plazů nebo ptáků, podstatné.

Vyšetření obsahuje stanovení těchto parametrů:

 • Základní biochemie - albumin, globulin, ALP, ALT, močovina, kreatinin, glukóza, celková bílkovina
 • Podrobní biochemické vyšetření - viz základní + vápník, fosfor, cholesterol, bilirubin, GGT, amyláza, lipáza
 • Cílený biochemický screening 
  • Ledvinový profil - močovina, kreatinin, fosfor z krve + poměr protein / kreatinin z moči
  • Diabetes (cukrovka) - glykémie, fruktosamin v krvi
  • Kontrola růstu štěňat - vápník, fosfor, ALP
 • Ranná diagnostika ledvin SDMA (symetrický dimethylarginin)
 • Celkový thyroxin při onemocnění štítné žlázy
 • Hladina Phenobarbitalu při léčbě epilepsie
 • Žlučové kyseliny pro diagnostiku portosystemického zkratu (portosystemický shunt) a kontroly funkce jater

Acidobazická rovnováha a Ionty

Velmi důležité je vyšetření acidobazické rovnováhy a obsahu iontů v krvi právě u akutních případů, jako je dušení, přehřátí, tonutí, záchvaty, asfixie, těžké úrazy, úporné střevní potíže se silným zvracením či průjmem apod. Díky tomuto vyšetření jsme schopni zachránit mnoho závažných pacientů, kteří k nám přijíždí na pohotovost nebo jsou referováni z jiných pracovišť. Rozvrat acidobazické rovnováhy je život ohrožující stav a bez přesného vyšetření krve není možné jej správně řešit.

 • základní vyšetření obsahuje: Na+, K+, Cl–, pH, PCO2, tCO2, HCO3–, aniontová mezera 
 • rozšířené vyšetření obsahuje: Na+, K+, Cl–, pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, tCO2, HCO3–, přebytek bazí, aniontová mezera

Ionty v krvi

Stanovení samostaných iontů v krvi, tedy hladiny sodíku Na+, draslíku K+ a chloridů Cl– je důležité u pacientů na infúzní terapii. 

Krevní srážlivost

Zásadní vyšetření při ztrátách krve, poruchách srážlivosti, krvácení, otravách, při podezření na vnitřní krvácení a v podobných situacích.

 • obsahuje aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a protrombinový čas (PT)

Vyšetření krevní skupiny

Další vyšetření, bez kterého bychom se neobešli. Před prvním odběrem vždy dárce krve otestujeme na krevní skupinu a také každého příjemce krve testujeme před podáním krevního derivátu.

 • vyšetřujeme antigen DEA 1.1

Vyšetření moči

Močové parametry vyšetřujeme pomocí kvantitativního analyzátoru Idexx Urin Analyzer. Kompletní vyšetření moči je důležité u diagnostiky mnoha onemocnění. Náš přístroj Idexx stanoví na počkání výsledky chemické analýzy moči:

 • pH, protein, glukóza, ketolátky, urobilinogen, bilirubin.

Ceny laboratorních vyšetření najdete v sekci Nabízené služby v nabídce pro jednotlivé druhy zvířat:

Ceník - Psi - Laboratorní vyšetření

Ceník - Kočky - Laboratorní vyšetření

Ceník - Fretky - Diagnostika