Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

VETCENTRUM Duchek s.r.o.

Nahlédněte do zákulisí naší veterinární nemocnice, prohlédněte si fotogalerie nebo se projděte po našem pracovišti pomocí virtuální prohlídky.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče – JIRP

Na Jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) hospitalizujeme pacienty u kterých došlo k selhání životních funkcí, nebo jim selhání životních funkcí bezprostředně hrozí.

Jejich životní funkce intenzivně monitorujeme, případně je můžeme nahrazovat nebo podporovat a to farmakologicky a přístrojově. Na JIRP může být pacient převezen i z operačního sálu, například po nitrohrudní operaci, kde je potřebná dočasná umělá plicní ventilace a aktivní hrudní drenáž.

Na JIRP jsou také hospitalizovaní pacienti, u kterých akutně selhaly ledviny a musí být napojení na mimotělní dialýzu. Na podobném principu jako je dialýza, provádíme i jiné očišťovací metody, jako je například hemoperfúze při některých otravách.

Součástí intenzivní a resuscitační léčby je i uvedení pacienta do tvz. umělého spánku, který se navodí kontinuálním podáváním léků. V umělém spánku musí mít pacient zajištěnou průchodnost dýchacích cest endotracheální intubací, nebo tracheostomií a je napojený na plicní ventilátor, který převezme za pacienta funkci dýchání v různých režimech, nebo mu jenom asistuje při jeho spontánním dýchání.

Životní funkce pacientů nám na JIRP monitoruje sofistikovaný monitor životních funkcí s rozšířeným kardiologickým softwarem. Standardně našim pacientům monitorujeme křivku EKG, pulzní oxymetrie, kapnometrie, monitorujeme jim tělesnou teplotu a měříme krevní tlak. Pacientům v kritickém stavu monitorujeme krevní tlak invazivně, přes kanylu zavedenou do tepny pacienta propojenou přes tlakový převodník s monitorem.

Pacienti hospitalizovaní na JIRP mají velmi často zavedený centrální žilní katétr přes krční žílu až před pravou srdeční síň. Při nutnosti podpory oběhu a srdce podáváme léky v dávkovačích a kontinuálních infuzích až do stabilizace oběhu. Taktéž pacientům v kritickém stavu podáváme plnou parenterální výživu přes infuzní pumpy. 

Na JIRP máme k dispozici nadstandardní přístrojovou techniku:

  • moderní plicní servoventilátor disponující tlakově i objemově řízenými ventilačními módy, plně řízenými, nebo asistovanými či podpůrnými odvykacími a hybridními ventilačními režimy s možností nastavení všech ventilačních parametrů individuálně na daného pacienta
  • modulární monitor životních funkcí monitorující EKG, dech, tělesnou teplotu, pulzní oxymetrii, kapnografii, srdeční výdej, invazivní krevní tlaky a nitrolební tlak
  • infuzní pumpy a lineární injekční dávkovače
  • přístroje pro kontinuální i intermitentní mimotělní očišťovací metody krve - hemodialýza, hemoperfúze při otravách
  • bifázický defibrilátor s možností defibrilačního nebo synchronizovaného výboje ke kardioverzi a možností externí kardiostimulace
  • výkonnou elektrickou odsávačku k dlouhodobému použití, například pro aktivní hrudní drenáž
  • kompletní pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest a k rozšířené kardiopulmonální resuscitaci
  • ohřívací zařízení pro infuzní roztoky a pacienta

Tato místnost je zároveň určena k využití pro pacienty vyžadující klid a oddělenou hospitalizaci, i když jejich stav není zdaleka tak kritický. Umísťujeme sem např. rodící feny, aby nebyly při porodu rušeny a stresovány přítomností ostatních zvířat umístěných v hospitalizaci.

V době, kdy zde není hospitalizován žádný pacient, využíváme prostor jednotky intenzivní péče pro aplikaci infúzní terapie u ambulantních pacientů. Klient i se svým mazlíčkem tak bude pod stálým dohledem lékaře a sestry a přitom bude mít zajištěno pro sebe určité soukromí a pro svého mazlíčka klid po dobu terapie.

Recepce
Recepce
Recepce je ústřednou celé nemocnice. Vyřizuje objednávky, platby, vydávání léčiv i prodej. 

Celý článek »
Ordinace
Ordinace
V současné době máme čtyři ordinace v hlavní budově a další dvě v zadní budově Vetecentra. 

Celý článek »
Hospitalizace
Hospitalizace
Když není možná domácí léčba, pečujeme o vaše mazlíčky u nás v hospitalizaci. 

Celý článek »
CT pracoviště
CT pracoviště
Pracoviště počítačové tomografie nabízí široké diagnostické možnosti. 

Celý článek »
Digitální RTG
Digitální RTG
Rychlé a přesné rentgeny s možností digitálních úprav, zvětšování a sdílení. 

Celý článek »
Laboratoř
Laboratoř
Výsledky odběrů máme díky vybavené laboratoři k dispozici ihned na místě. 

Celý článek »
Operační sály
Operační sály
V hlavní budově jsou dva sály a zubní sálek. V zadní budově je aseptický sál pro ortopedii. 

Celý článek »
Jednotka intenzivní a resuscitační péče – JIRP
Jednotka intenzivní a resuscitační péče – JIRP
Jednotka intenzivní a resuscitační péče určena pro péči o pacienty v akutním stavu a na hemodialýze.  

Celý článek »
Rehabilitace
Rehabilitace
Rehabilitaci malých zvířat provozujeme na našem pracovišti již od roku 2009.  

Celý článek »
Krevní banka
Krevní banka
Krevní banka, díky dobrovolným psím dárcům krve, zachraňuje životy. 

Celý článek »
Tradiční čínská medicína
Tradiční čínská medicína
Přírodní medicína zahrnuje akupunkturu, tradiční čínskou medicínu, homeopatii ... 

Celý článek »
Venčící plac a parkoviště
Venčící plac a parkoviště
Před hlavním vchodem do Vetcentra jsou vyhrazena parkovací stání pro klienty. 

Celý článek »