Fyzioterapie je na naší klinice nedílnou součástí péče ortopedické a neurologické pacienty. Fyzioterapie je komplexní soubor léčebných rehabilitačních metod využívaných nejen v péči o lidi, ale také u zvířecích ortopedických a neurologických pacientů.

Rehabilitaci doporučujeme zejména

- pro urychlení rekonvalescence po úrazech a operacích pohybového aparátu
- jako podpůrnou léčbu u neoperabilních stavů
- u geriatrických pacientů (psích seniorů) pro udržení kondice a mobility
- k prevenci pohybových potíží u zdravých zvířat s predispozicemi
- pro zvýšení fyzické kondice u pracovních a sportovně využívaných psů
- k zpětnému získání kondice u fen po porodu
- při cíleném snižování nadváhy

Hlavním cílem fyzioterapie je vždy maximální funkční zotavení pacienta.

Základní metody fyzioterapie u zvířat

Manuální terapie - masáže, ošetření jizev, mobilizace kloubů pro zmírnění bolestivosti a uvolnění kloubních pouzder, strečink na zlepšení svalové flexibility, facilitační* nebo inhibiční** metody u neurologických pacientů.
Pasivní cvičení - udržení nebo zvětšení rozsahu pohybu končetin.
Asistované aktivní cvičení - nácvik funkčních poloh (sed, stoj, nácvik chůze).
Aktivní cvičení - posílení a dynamické protahování svalů, zlepšení motoriky, rovnováhy a koordinace, balanční cvičení s pomůckami.
Aquaterapie / Hydroterapie - podvodní masáže, prohřátí a protažení svalů, chůze na podvodním páse bez zatěžování kloubů končetin, prevence svalové atrofie, posílení kardiovaskulárního systému a vytrvalosti, redukce hmotnosti.
Fyzikální způsoby / přístrojová terapie - využití povrchového ohřívání nebo ochlazování tkání (termoterapie, kryoterapie), elektroterapie (neuromuskulární elektrická stimulace), terapeutický laser, magnetoterapie.

Fyzioterapii provádíme na základě doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře a následného individuálního vyšetření pohybového aparátu zvířete.

Autor článku : Ivana Růžičková, CCRT  © 2016 VETCENTRUM Duchek s.r.o.
Poslední aktualizace: 2/16

Pozn. redakce:
* Facilitační metody jsou založené na vyvolání nebo usnadnění svalového stahu pomocí reflexů; patří mezi ně v např. humánní rehabilitaci známá Vojtova metoda. Facilitační metody jsou užívané v léčebné rehabilitaci především u pacientů s ochrnutím či oslabením kosterních svalů.
**Inhibiční metody vedou k snižování spasticity -  zvýšeného svalového napětí (ztuhlosti). Spasticita je stav, kdy jsou svaly příliš pevně napnuté, i když dotčený sval je ve skutečnosti velmi slabý.

Zavolejte nám a domluvte si s recepcí termín Vaší návštěvy