Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

JIP a hemodialýza

Na Jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIP/JIRP) hospitalizujeme pacienty, u kterých došlo k selhání životních funkcí nebo jim selhání životních funkcí bezprostředně hrozí. Jsou zde také hospitalizovaní pacienti, u kterých akutně selhaly ledviny a musí být napojeni na mimotělní dialýzu.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče – JIRP

Na Jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) hospitalizujeme pacienty u kterých došlo k selhání životních funkcí, nebo jim selhání životních funkcí bezprostředně hrozí.

Jejich životní funkce intenzivně monitorujeme, případně je můžeme nahrazovat nebo podporovat a to farmakologicky a přístrojově. Na JIRP může být pacient převezen i z operačního sálu, například po nitrohrudní operaci, kde je potřebná dočasná umělá plicní ventilace a aktivní hrudní drenáž.

Na JIRP jsou také hospitalizovaní pacienti, u kterých akutně selhaly ledviny a musí být napojení na mimotělní dialýzu. Na podobném principu jako je dialýza, provádíme i jiné očišťovací metody, jako je například hemoperfúze při některých otravách.

Součástí intenzivní a resuscitační léčby je i uvedení pacienta do tvz. umělého spánku, který se navodí kontinuálním podáváním léků. V umělém spánku musí mít pacient zajištěnou průchodnost dýchacích cest endotracheální intubací, nebo tracheostomií a je napojený na plicní ventilátor, který převezme za pacienta funkci dýchání v různých režimech, nebo mu jenom asistuje při jeho spontánním dýchání.

Životní funkce pacientů nám na JIRP monitoruje sofistikovaný monitor životních funkcí s rozšířeným kardiologickým softwarem. Standardně našim pacientům monitorujeme křivku EKG, pulzní oxymetrie, kapnometrie, monitorujeme jim tělesnou teplotu a měříme krevní tlak. Pacientům v kritickém stavu monitorujeme krevní tlak invazivně, přes kanylu zavedenou do tepny pacienta propojenou přes tlakový převodník s monitorem.

Pacienti hospitalizovaní na JIRP mají velmi často zavedený centrální žilní katétr přes krční žílu až před pravou srdeční síň. Při nutnosti podpory oběhu a srdce podáváme léky v dávkovačích a kontinuálních infuzích až do stabilizace oběhu. Taktéž pacientům v kritickém stavu podáváme plnou parenterální výživu přes infuzní pumpy. 

Na JIRP máme k dispozici nadstandardní přístrojovou techniku:

  • moderní plicní servoventilátor disponující tlakově i objemově řízenými ventilačními módy, plně řízenými, nebo asistovanými či podpůrnými odvykacími a hybridními ventilačními režimy s možností nastavení všech ventilačních parametrů individuálně na daného pacienta
  • modulární monitor životních funkcí monitorující EKG, dech, tělesnou teplotu, pulzní oxymetrii, kapnografii, srdeční výdej, invazivní krevní tlaky a nitrolební tlak
  • infuzní pumpy a lineární injekční dávkovače
  • přístroje pro kontinuální i intermitentní mimotělní očišťovací metody krve - hemodialýza, hemoperfúze při otravách
  • bifázický defibrilátor s možností defibrilačního nebo synchronizovaného výboje ke kardioverzi a možností externí kardiostimulace
  • výkonnou elektrickou odsávačku k dlouhodobému použití, například pro aktivní hrudní drenáž
  • kompletní pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest a k rozšířené kardiopulmonální resuscitaci
  • ohřívací zařízení pro infuzní roztoky a pacienta

Tato místnost je zároveň určena k využití pro pacienty vyžadující klid a oddělenou hospitalizaci, i když jejich stav není zdaleka tak kritický. Umísťujeme sem např. rodící feny, aby nebyly při porodu rušeny a stresovány přítomností ostatních zvířat umístěných v hospitalizaci.

V době, kdy zde není hospitalizován žádný pacient, využíváme prostor jednotky intenzivní péče pro aplikaci infúzní terapie u ambulantních pacientů. Klient i se svým mazlíčkem tak bude pod stálým dohledem lékaře a sestry a přitom bude mít zajištěno pro sebe určité soukromí a pro svého mazlíčka klid po dobu terapie.

Vážení klienti,

v sobotu 15. 1. 2022 máme z důvodu inventury a sanitárního dne ZAVŘENO a celý den NEPŘIJÍMÁME ANI AKUTNÍ PACIENTY!!! Provoz je zcela zastaven a z provozních důvodů nejsme schopni poskytnout jakékoliv ošetření. Běžný provoz bude obnoven v neděli 16. 1. 2022 v 8:00. Prosíme, v této době využijte pohotovost na jiných pražských pracovištích (IVET, AA-Vet, JAGGY, Veterinární klinika Erika). Děkujeme za pochopení.

S ohledem na nákazovou situaci a platná nařízení vlády budeme od pondělí 29.11.2021 ošetřovat pouze klienty, kteří budou mít po celou dobu pobytu v prostorách Vetcentra zakrytá ústa a nos a budou dodržovat hygienická pravidla. Zákazníci, kteří nebudou mít zakrytá ústa a nos, budou z prostor Vetcentra vykázáni. Zároveň vás důrazně žádáme, aby pacienta k ošetření doprovázela pouze jedena osoba.Tato opatření zavádíme proto, abychom byli schopni udržet naše Vetcentrum v provozu, a mohli tak vám i vašim zvířátkům i nadále zajišťovat špičkovou lékařskou péči.

Věříme, že naše stanovisko pochopíte. Vaše Vetcentrum