Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Veterinární krevní banka VETCENTRUM

Dárcovství krve je potřeba i ve veterinární medicíně. Dobrovolní dárci krve z řad velkých psů nám díky ochotě svých majitelů pomohli zachránit již mnoho pacientů. Děkujeme!

Naše krevní banka

V prosinci 2009 jsme spustili provoz Veterinární krevní banky VETCENTRUM, která nabízí spolupráci veterinárním klinikám a ordinacím. Prodáváme nejen izolovanou erymasu a mraženou plazmu od testovaných psích dárců krve, ale i plnou krev nebo koncentrát krevních destiček.

Jak a proč vznikla naše krevní banka

Důvodů k založení Krevní banky pro psy je více. Po spuštění provozu Veterinární nemocnice Stodůlky s NONSTOP pohotovostí v roce 2005 se potřeba podávaných transfúzí na našem pracovišti zásadně zvýšila. Vypracovali jsme proto systém péče o dárce krve a založili vlastní registr dárců. Zpočátku jsme dárce odebírali z akutní potřeby, povolávali jsme je v případě potřeby. To se velice rychle ukázalo (vzhledem k počtu aplikovaných transfúzí) jako organizačně i technicky náročné a přistoupili jsme k odebírání dárců do zásoby. Dlouhou dobu jsme tak pokrývali vlastní potřeby transfúzí. Časem nás začali kontaktovat spolupracující veterináři a posílali své pacienty na apikaci transfúze na naše pracoviště nebo si krevní konzervu pro aplikaci u svého pacienta zakoupili. V řadě případů při léčbě našich pacientů i na základě požadavků spolupracujících veterinářů, byla vhodná (pro maximální efekt léčby a minimální rizika) aplikace izolovaných krevních derivátů s testovanou krevní skupinou.

Po návázání úzké spolupráce s Bc. Jiřím Čápem jsme systém dárcovství krve u psů zásadně vylepšili. Nyní testujeme dárce i příjemce na krevní skupinu DEA 1.1 a odebrané plné krve izolujeme na koncentrované erytrocyty - erymasu a krevní plazmu, kterou uchováváme mraženou. Dalšími specializovanými deriváty, které umíme při zpracování získat, je trombonáplav - koncentrované trombocyty a promytá erymasa, která je vhodná pro pacienty s AIHA (autoimunitní hemolytickou anémií). Tyto specializované deriváty mají omezenou expiraci a proto je připravujeme pouze v případě potřeby.

Nabídka služeb naší krevní banky pro psy nevznikla jako obchodní aktivita VETCENTRA. Dobře víme, že získat prověřené krevní deriváty pro akutní léčbu pacientů je vždy složité a z vlastních zdrojů často nemožné. Na základě několikaletých zkušeností s odebíráním dárců krve a postupným vylepšováním technologie zpracování krevních derivátů, ve spolupráci s Bc. Jiřím Čápem, jsme se rozhodli nabízet krevní deriváty i veterinárním klinikám a ordinacím pro jejich pacienty. Krev pro zpracování krevních derivátů odebíráme od dobrovolných dárců z registru dárců VETCENTRA. Také zpracování krve probíhá neprodleně po odběru na profesionálních přístrojích přímo v prostorách VETCENTRA odborným garantem Bc. Jiřím Čápem.

Známe naše dárce

Každý odběr dárce provádíme osobně. Všechny deriváty jsou tedy od pečlivě testovaných zvířat a u každého derivátu je jasný jeho původ a všechna data o dárci jsou k dispozici v našem registru dárců krve. Na našich stránkách uveřejňujeme seznam našich dárců s poděkováním za jejich ochotu pomáhat.

Psí dárce krve je před odběrem vyšetřen:

  • klinické vyšetření naším veterinárním lékařem
  • kontrola očkovacího a odčervovacího schématu
  • podrobná anamnéza k dárcovství krve 
  • kompletní vyšetření krve na hematologii (Leu, Ery, HGB, HCT, Trombo)
  • kompletní vyšetření krve na biochemii (ALT, ALP, Glu, Crea, Urea, CB)
  • vyšetření antigenu DEA 1.1

Dárce odebírá veterinární lékař, který dbá po celou dobu odběru na dodržování všech zásad sterility a správného zacházení s krevní konzervou.

Veterinární krevní banka VETCENTRUM nabízí tyto druhy krevních derivátů

PLNÁ KREV - canin whole blood - CanWB

Idikace k podání: akutní poúrazové krvácení, vnitřní krvácení, zráta krve při operaci, po porodu...

ERYMASA - resuspendované erytrocyty - Canine packed red blood cell - CaPRBC

Indikace k podání: chronické ztráty krve, anémie, poruchy krvetvorby, leukémie...

PLAZMA - čerstvě zmrazená plasma – fresh frozen plasma - FFP

Indikace k podání: šokové stavy, hypovolémie, hypoproteinémie, poruchy srážlivosti krve z důvodu poruchy srážlivých faktorů (např. otravy)

TROMBONÁPLAV - trombocyty z buffy coatu - TRBC

Indikace k podání: trombocytopénie, poruchy srážlivosti krve, chronické krvácení

Všechny krevní deriváty nabízíme DEA 1.1 pos. i DEA 1.1 neg.

Objem a ceny krevních derivátů

Protože jsou naše krevní deriváty zpracovávány z konzerv plné krve od jednitlivých dárců s maximálním využitím, je velikost výsledných krevních derivátů rozlišná. Cena krevních derivátů je tedy odvozena od přesného objemu:

  • plná krev (od 250 do 550ml) - 5,- Kč/ml ..........např. 250 ml za 1250,- Kč
  • erymasa DEA 1.1 pos/neg (od 125 do 300ml) - 10,- Kč/ml ........... např. 125ml za 1250,- Kč 
  • mražená plazma DEA 1.1 pos/neg (od 100 do 260ml) - 10,- Kč/ml .......... např. 250ml za 2500,. Kč
  • trombonáplav DEA 1.1 pos/neg (od 20ml a více) - 50,- Kč/ml ........... např. 20ml za 1000,- Kč

(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Výhodou tohoto způsobu přípravy krevních derivátů je maximální využití dárcovské krve a možnost výběru vhodného množství derivátu dle velikosti příjemce. U malých příjemců se tak nestane, že by část krevního derivátu byla vyhozena z důvodu zbytečně velkého obsahu. U velkých příjemců je aplikace plné dávky derivátu z jedné konzervy z mnoha důvodů praktičtější. Nabídka objemů závisí na momentálních zásobách naší krevní banky.

Vyšetření psa na přítomnost antigenu DEA 1.1

Dále nabízíme možnost vyšetřit vašeho psa na přítomnost antigenu DEA 1.1. Cena tohoto vyšetření je 800,- Kč vč. DPH.

 

Kočičí dárce krve
Kočičí dárce krve
Z jednoho odběru krve pomůžete zachránit život dvěma dalším kriticky nemocným kočkám. 

Celý článek »
Psí dárce krve
Psí dárce krve
Stále hledáme psí dárce krve. Přečtěte si o podmínkách dárcovství a zaregistrujte se zde. 

Celý článek »
Krev a krevní skupiny
Krev a krevní skupiny
Jaké krevní skupiny se vyskytují u psů, jak to funguje při podání transfúze a kdy jí aplikujeme? 

Celý článek »
Naše krevní banka
Naše krevní banka
Veterinární krevní banku provozujeme již od roku 2019. Odebíráme a zpracováváme krev od našich dobrovolných dárců. 

Celý článek »
Arturova nová krev
Arturova nová krev
Buldoček Artur jako 4 měsíční štěně po nešťastném skoku z lavičky málem přišel o život.  

Celý článek »

Registrace dárce krve

Dárce
Jméno dárce
Zvíře
Měla potomky
Rok narození
Váha
 Kg
Plemeno
Prodělané choroby
Majitel
Jméno
Příjmení
Ulice č.p.
Město Psč
Telefon
E-mail
Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s použitím uvedených údajů pro potřeby databáze dárců krve!