Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Náš kolektiv

Seznamte se s naším týmem veterinárních lékařů, asistentů, s našimi recepčními a vedením kliniky.

Díky spolupráci se specialisty vám můžeme nabídnout rozšíření služeb o nadstandardní péči. Odborníci s mnohaletými zkušenostmi z čínské medicíny, medicíny plazů, rehabilitace, anesteziologie, lidské hemodialýzy nebo transfúzního oddělení, výrazně rozšiřují množství nabízených služeb a potenciál záchrany života vašich mazlíčků.

PhDr. Miroslav Hmirák

Specialista v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče; odborný garant asistentů

Maturoval v roce 1995 na SZŠ MUDr. Ivana Hálka v Bratislavě v oboru Zdravotní sestra. VŠ studium ukončil rigorózní zkouškou na Trnavské Univerzitě v Trnavě v oboru Ošetřovatelství. Od maturity nepřetržitě pracuje v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.

Od roku 2001 do roku 2015 působil ve FN Motol jako staniční sestra Resuscitačního oddělení pro děti KARIM. V roce 2015 mu byla Českou asociací sester udělená cena Florance Nightingelové za významný přínos rozvoje oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Do roku 2016 působil jako místopředseda sekce Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče České asociace sester.

Je člen České společnosti Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny J. E. Purkyně.

  • absolvoval I. specializační studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
  • absolvoval II. specializační studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
  • od roku 1996 se věnuje anesteziologii a intenzivní péči v klinické veterinární medicíně
  • od roku 1998 se věnuje anestézii a intenzivní medicíně experimentálních zvířat v IKEM Praha
  • absolvoval anesteziologickou stáž na Veterinární Univerzitě v Brně na Klinice chorob koní
  • od roku 2004 spolupracuje se Zoologickou zahradou hlavního města Prahy v oblasti anesteziologie zvířat při chirurgických intervencích
  • je spoluzakladatel a vrchní sestra Veterinární záchranné služby PET-MEDIC v Praze

S naší nemocnicí externě spolupracoval již od roku 2005, od roku 2015 u nás zastává pozici Anestetisty na hlavní pracovní úvazek. Nadále pracuje v úseku anesteziologie na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK ve FN v Motole na zkrácený pracovní úvazek.

V naší nemocnici vede anestézie hlavně u starých nebo nemocných zvířat s velkým rizikem podání celkové anestézie. Významně se podílí na intenzivní péči o kriticky nemocná zvířata na jednotce intenzivní péče naší nemocnice. 6. 12. 2006 společně s Mgr. Jiřím Čápem jako první v ČR provedli mimotělní hemodialýzu (CVVHD) u psa v naší nemocnici (brakýř, 12kg), na této léčebné metodě participuje dodnes.

Zabývá se i přednáškovou činností z oboru ARIP, přednášející v specializačních vzdělávacích programech sester v oboru ARIP.

V roce 2016 zavedl v naší veterinární nemocnici standardní používání nejmodernějšího inhalačního anestetika Desfluranu.

Má rád hudbu, tanec, společenské akce, divadlo, muzikál, 8 let tancoval Slovenský folklór.

MVDr. Jaroslava Bláhová
MVDr. Jaroslava Bláhová
Veterinární lékařka, specialista v oboru čínské medicíny a akupunktury 

Celý článek »
PhDr. Miroslav Hmirák
PhDr. Miroslav Hmirák
Specialista v oboru anestézie, resuscitace a intenzivní péče; odborný garant asistentů 

Celý článek »
Hana Matějková, CAAPR
Hana Matějková, CAAPR
Fyzioterapeut se specializací na ortopedické a neurologické pacienty a sportovní rehabilitace 

Celý článek »
Mgr. Ivana Vyletělová, CCRP
Mgr. Ivana Vyletělová, CCRP
Fyzioterapeut se specializací na ortopedické a neurologické pacienty 

Celý článek »
Adéla Čurdová, CAAPR
Adéla Čurdová, CAAPR
Fyzioterapeut se specializací na ortopedické pacienty a laserterapii 

Celý článek »
Mgr. Kristýna Zimová
Mgr. Kristýna Zimová
Fyzioterapeut se specializací na kondiční terapie 

Celý článek »