Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Klinika ortopedie

V budově kliniky ortopedie najdete samostanou recepci s příjemnou čekárnou, ordinaci ortopedie, RTG, aseptický operační sál, denní hospitalizaci, CT pracoviště a rehabilitační oddělení. Nachází se zde také ordinace specialistů, přírodní medicíny a laboratoř krevní banky.

Fotogalerie dysplazie kyčelních kloubů

Fotogalerie různých stupňů dysplazie kyčelních kloubů.

Fota RTG snímků DKK lze kliknutím zvětšit. Každý snímek je opatřen hodnocením výsledku a podrobným popisem kloubů. Jsou zde uvedeny všechny stupně dysplazie, vč. kombinací nálezů.


 

Kliknutím zvětšte

 

RTG snímek DKK 0/0 , kloubní štěrbiny symetrické, úzké, hlavice hluboko uvnitř jamek, středy hlavic více než 2 mm za okrajem jamky, hlavice kulovité, krček dobře ohraničený, přední okraje kyčelních jamek úzké, ostře ohraničené, Norbergův úhel 110 stupňů, žádné znaky artrózy.

 

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 0/0, kloubní štěrbiny symetrické, úzké, hlavice hluboko uvnitř jamek, středy hlavic více než 2 mm zaokrajem jamky, hlavice kulovité, krček dobře ohraničený, přední okraje kyčelních jamek úzké, ostře ohraničené, Norbergův úhel 110 stupňů, žádné znaky artrózy.

 

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 1/1, kloubní štěrbiny mírně nesymetrické, úzké, středy hlavic těsně uvnitř za okrajem jamky, hlavice kulovité, přední okraj jamek mírně zesílený, bez znaků artrózy, Norbergův úhel 107 stupňů.

 

Kliknutím zvětšte

 

 

 

 

 

 

 

RTG snímek DKK 2/2, kloubní štěrbiny nesymetrické, rozšířené, středy hlavic těsně vně okrajů jamky, hlavice mírně oploštělé, patrné zesílení v úponu kloubního pouzdra, tzv. Meduza linie, přední okraje jamek zesílené, počínající artróza, Norbergův úhel 102 stupňů.

 

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 3/3, obě kloubní štěrbiny silně nesymetrické, rozšířené, středy hlavic vně okrajů jamky, hlavice oploštělé, krčky zkrácené, přední okraje jamek velice zesílené, opotřebené, vlevo středně, vpravo mírně pokročilé artrózní změny, Norbergův úhel  92 stupňů. 

Kliknutím zvětšte

 

 

 

 

 

RTG snímek DKK 4/4, kloubní štěrbiny zcela nesymetrické, středy hlavic daleko vně okraje hlavic, hlavice zcela deformované, krček neohraničitelný, silná artróza s rozsáhlou tvorbou výrůstků, Norbergův úhel pod 90 stupňů.

 

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 4/1, vlevo kloubní štěrbina zcela nesymetrická, široká, střed hlavice daleko vně za okrajem jamky, přední okraj jamky zcela opotřebený, hlavice silně deformovaná, hřibovitá, krček zkrácený, zesílený a těžko ohraničitelný, Norbergův úhel méně než 90 stupňů, pokročilá artróza, vpravo kloubní štěrbina ve vnější třetině divergentní, střed hlavice 1 mm uvnitř za okrajem jamky, hlavice kulovitá, přední okraj jamky ve vnější části mírně šikmý, zesílený, Norbergův úhel 105 stupňů.

 

Kliknutím zvětšte

RTG snímek DKK 4/2, vlevo kloubní štěrbina zcela nesymetrická, široká, střed hlavice daleko vně za okrajem jamky, přední okraj jamky zcela opotřebený, hlavice silně deformovaná, hřibovitá, krček zkrácený, zesílený a těžko ohraničitelný, Norbergův úhel méně než 90 stupňů, pokročilá artróza, vpravo kloubní štěrbina mírně nesymetrická, rozšířená, střed hlavice přímo na okraji jamky, hlavice se znatelným zesílením v oblasti úponu kloubního pouzdra - tzv. Meduza linie, přední okraj jamky zesílený, počínající artróza, Norbergův úhel 105 stupňů.

 


Autor článku : © 2005 MVDr. Lukáš Duchek

Fotogalerie dysplazie kyčelních kloubů
Zde nalenete ukázku různých stupňů dysplazie kyčelních kloubů. RTG snímky DKK z archívu posuzovatele jsou opatřeny hodnocením výsledku a podrobným popisem obou kloubů. Jsou zde uvedeny všechny stupně dysplazie, vč. kombinací nálezů. 

Celý článek »
Jak si nechat zhotovit snímek
RTG snímek musí být zhotoven v náležité kvalitě, musí mít všechny předepsané náležitosti. Nedílnou součástí snímku jsou čtyři totožné žádanky. 

Celý článek »