Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Klinika ortopedie

V budově kliniky ortopedie najdete samostanou recepci s příjemnou čekárnou, ordinaci ortopedie, RTG, aseptický operační sál, denní hospitalizaci, CT pracoviště a rehabilitační oddělení. Nachází se zde také ordinace specialistů, přírodní medicíny a laboratoř krevní banky.

Jak si nechat zhotovit snímek

KVALITA SNÍMKU

 • RTG snímek musí být zhotoven v náležité kvalitě. Musí být dostatečně kontrastní, nerozmazaný, poloha pánve musí být přesná (symetrická forámen ovale), nohy natažené v rotaci tak, že čéšky jsou ve středu kolen.

NÁLEŽITOSTI SNÍMKU

 • Na pravém okraji nafocená (olověnými písmeny) předepsaná zkratka plemene, celé tetovací číslo, které souhlasí s tetováním na zvířeti a v průkaze původu a označení strany zkr. DX.
 • Dále musí být na snímku lihovým (nesmývatelným) fixem popis majitele - jméno a adresa, popis zvířete - plemeno, celé jméno vč. chovné stanice, tetovací číslo, datum narození a pohlaví (vše souhlasí s PP).
 • Označení pracoviště a lékaře, který snímek vyhotovil.

ŽÁDANKY

 • Nedílnou součástí snímku jsou čtyři totožné žádanky vyplněné na předepsaném formuláři. Vyplňuje se horní část žádanky, dolní slouží pro hodnocení.
 • Na žádance nesmí chybět žádný z požadovaných údajů, ani podpis majitele.
 • Všechny údaje je třeba zkontrolovat s PP, adresa majitele musí být aktuální (nutné pro doručení výsledků).

CO POTŘEBUJETE S SEBOU

 • Pacienta, který je připraven na sedaci, tzn., že je nalačno minimálně 12 hod.
 • U velkých plemen je potřeba mít doporovod - dospělého člověka, ne těhotnou ženu, pro pomoc při držení psa ve správné pozici při zhotovování RTG snímku.
 • Průkaz původu, do kterého lékař zhotovení RTG DKK zaznamená do vyhrazené kolonky. Z průkazu původu se opíší údaje do žádanky a zkontroluje se tetovací číslo, ev. číslo čipu.
 • Adresu na hodnotitele Vašeho plemene, pokud není zhotovitel zároveň posuzovatelem.
 • Adresu nebo název klubu chovatelů kterého jste členem pro zaslání výsledků poradci chovu.

 


 

Autor článku : © 2005 MVDr. Lukáš Duchek

 

Fotogalerie dysplazie kyčelních kloubů
Zde nalenete ukázku různých stupňů dysplazie kyčelních kloubů. RTG snímky DKK z archívu posuzovatele jsou opatřeny hodnocením výsledku a podrobným popisem obou kloubů. Jsou zde uvedeny všechny stupně dysplazie, vč. kombinací nálezů. 

Celý článek »
Jak si nechat zhotovit snímek
RTG snímek musí být zhotoven v náležité kvalitě, musí mít všechny předepsané náležitosti. Nedílnou součástí snímku jsou čtyři totožné žádanky. 

Celý článek »