Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Klinika ortopedie

V budově kliniky ortopedie najdete samostanou recepci s příjemnou čekárnou, ordinaci ortopedie, RTG, aseptický operační sál, denní hospitalizaci, CT pracoviště a rehabilitační oddělení. Nachází se zde také ordinace specialistů, přírodní medicíny a laboratoř krevní banky.

Ceník - Psi - Neurologie

Vstupní neurologické vyšetření

 • provádíme jako základní vyšetření pacientů s neurologickými problémy
 • cena zahrnuje 
  • posouzení vědomí, orientace, postoje a pohybu pacienta 
  • vyšetření postojových reakcí, reflexů, citlivosti, zraku, sluchu atd. 
  • interpretaci výsledku vyšetření
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   840 - 1.080,- Kč

Neurologická kontrola

 • provádíme jako kontrolní vyšetření pacientů s neurologickými problémy
 • cena zahrnuje 
  • posouzení vývoje neurologického stavu například u epileptiků, po operacích páteře atd.
  • kontrolu terapie, případně její doplnění nebo změnu. 
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   600 - 900,- Kč

Vstupní vyšetření krve u epileptiků 

 • provádíme jako vstupní vyšetření u pacientů při epilepsii
 • důvodem je odlišení možných metabolických poruch, které by mohli záchvaty způsobit
 • cena zahrnuje 
  • odběr krve a hematologické a biochemické vyšetření krve
  • interpretaci výsledků vyšetření a obvykle nasazení terapie  
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   1.800 - 3.600,- Kč

Měření hladiny fenobarbitalu 

 • provádíme jako kontrolní vyšetření pacientů léčených fenobarbitalem při epilepsii
 • cena zahrnuje 
  • odběr krve a měření hladiny fenobarbitalu na místě do 20 minut
  • interpretaci výsledků vyšetření, případně doplnění terapie nebo změnu dávky léčiva 
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   720 - 1.440,- Kč

PCR vyšetření na degenerativní myelopatii 

 • provádíme jako preventivní vyšetření u rizikových plemen a u pacientů s postupným ochrnutím pánevních končetin
 • cena zahrnuje 
  • odběr krve pro genetické vyšetření PCR na degenerativní myelopatii
  • interpretaci výsledků vyšetření

   1.440 - 2.640,- Kč

Odběr a vyšetření mozkomíšního moku v anestezii  

 • provádíme při podezření na zánětlivé onemocnění mozku - meningitidu
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii a monitoring
  •  vpich speciální jehlou s mandrenem do páteřního kanálu a odběr moku
  • cytologické vyšetření moku a stanovení množství celkové bílkoviny, IgA protilátek
  •  případně CRP - C reaktivní protein - nejcitlivější indentifikace zánětu .
  • použitý materiál a léky

   1.800 - 6.000 Kč

Myelografie - kontrastní vyšetření páteřního kanálu 

 • myelografii páteře provádíme nejčastěji u ochrnutých pacientů s podezřením na výhřez meziobratlové ploténky a u dalších onemocěnění páteře - instabilitě, poraněních páteře atd.
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestezii a monitoring
  • aplikaci kontrastní látky do páteřního kanálu 
  • RTG vyšetření páteře - několik postupných snímků 
  • posouzení a interpretaci výsledků vyšetření
  • použitý materiál a léky včetně kontrastní látky

   4.800 - 10.800,- Kč

CT vyšetření páteře 

 • CT vyšetření páteře provádíme nejčastěji u akutně ochrnutých pacientů s podezřením na výhřez meziobratlové ploténky a u dalších onemocnění páteře - výrůstcích obratlů, poranění páteře...
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestezii a monitoring
  • CT vyšetření páteře včetně rekonstrukce řezů a 3D rekonstrukce
  • případné kontrastní vyšetření páteřního kanálu - myelografii
  • posouzení a interpretaci výsledků vyšetření
  • použitý materiál a léky včetně kontrastní látky

   9.600 - 14.400,- Kč

CT vyšetření hlavy 

 • CT vyšetření hlavy provádíme nejčastěji u epilepsie, podezření na nádory mozku, u vestibulárního syndromu, vyšetření vnitřního ucha, statokinetického ústrojí nebo tympanické bully
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestezii a monitoring
  • CT vyšetření hlavy včetně rekonstrukce řezů a 3D rekonstrukce
  • případné kontrastní vyšetření s aplikací intravenózní kontrastní látky
  • posouzení a interpretaci výsledků vyšetření
  • použitý materiál a léky včetně kontrastní látky

   9.600 - 14.400,- Kč

Operace hrudní a bederní páteře při výhřezu meziobratlové ploténky 

 • U pacientů s výhřezem meziobratlové ploténky na hrudní či bederní páteři provádíme tzv. hemilaminectomii, kdy vytvořeným otvorem v páteřním kanálu vyjmeme vyhřezlou hmotu meziobratlové ploténky, abychom odstranili kompresi míchy a umožnili její regeneraci 
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestezii a monitoring
  • diagnostiku pomocí CT vyšetření, případně i kontrastní vyšetření páteřního kanálu -myelografii
  • hemilaminectomii páteře v místě komprese a odtranění vyhřezlé hmoty disku
  • použitý materiál a léky včetně kontrastní látky
  • léky pro pooperační léčbu
 • cena nazahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

    30.000 - 54.000,- Kč

Operace krční páteře při výhřezu meziobratlové ploténky 

 • U pacientů s výhřezem meziobratlové ploténky krční páteři provádíme tzv. ventrální slot, kdy otvorem vytvořeným v místě meziobratlového spojení zespoda páteřním kanálu vyjmeme vyhřezlou hmotu meziobratlové ploténky, abychom odstranili kompresi míchy a umožnili její regeneraci 
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestezii a monitoring
  • diagnostiku pomocí CT vyšetření, případně i kontrastní vyšetření páteřního kanálu -myelografii
  • ventrální slot páteře v místě komprese a odtranění vyhřezlé hmoty disku
  • použitý materiál a léky včetně kontrastní látky
  • léky pro pooperační léčbu
 • cena nazahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   30.000 - 54.000,- Kč

       Operace Wobblerova syndromu (krční páteře)

 • Wobblerův syndrom znamená instabilitu spojení krčních obratlů s důsledkkem bolestivosti krku a neurologickými potížemi - česky tzv. syndrom kývavé zádi
 • řešením je spojení nestabilních obratlů pomocí titanového implantátu C-LOX a titanových šroubů
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci páteře:
   • odstranění hmoty meziobratlového disku a chrupavky z kloubních ploch meziobratlového prostoru
   • aplikaci implantátu C-LOX do meziobratlového prostoru a jeho fixaci titanovými šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • pooperační RTG vyšetření
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)
  • diagnostiku Wobblerova syndromu myelografií (5.000 - 6.000,- Kč)

   36.000 - 72.000,- Kč

      Operace  syndromu cauda equina - instability L7-S1 

 •  syndrom cauda equina znamená instabilitu spojení posledního bederního obratle L7 a křížové kosti s důsledkem postupného utlačení rozvětvení míchy a ochrnutí pánevních končetin
 • řešením je tzv. dorzální laminectomie L7-S1, tedy otevření páteřního kanálu z horní strany a odstranění tlaku na rozvetvení míchy- caudu equinu 
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • diagnostiku syndromu cauda equina kontrastním vyšetřením páteře - myelografií
  • operaci páteře - dorzální laminectomii L7-S1 s případným odstraněním protruze disku
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   30.000 - 54.000,- Kč

     Operace zlomenin páteře a luxace (vykloubení) obratlů

 • zlomeniny obratlů a luxace obratlů jsou poúrazové závažné stavy, kde prognóza závisí na stupni poškození míchy a včasnosti chirurgického zákroku
 • principem je repozice obratlů a fixace závitovými šrouby a speciální ploténkou
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci páteře:
   • repozici zlomených fragmentů nebo luxovaných obratlů
   • fixaci obratlů pomocí šroubů a speciální ploténky
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   30.000 - 60.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.

Ceník - Psi - Ortopedie
Ceník - Psi - Ortopedie
Ceník - Psi - Neurologie
Ceník - Psi - Neurologie
Ceník - Kočky - Ortopedie
Ceník - Kočky - Ortopedie