Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Klinika ortopedie

V budově kliniky ortopedie najdete samostanou recepci s příjemnou čekárnou, ordinaci ortopedie, RTG, aseptický operační sál, denní hospitalizaci, CT pracoviště a rehabilitační oddělení. Nachází se zde také ordinace specialistů, přírodní medicíny a laboratoř krevní banky.

Ceník - Kočky - Ortopedie

ORTOPEDICKÁ VYŠETŘENÍ

Vstupní ortopedické vyšetření

 • provádíme jako základní vyšetření  pacientů s kulháním nebo pohybovými problémy
 • cena zahrnuje
  • posouzení pohybu pacienta v chůzi a klusu
  • vyšetření bolestivosti, krepitace a rozsahu pohybu kloubů 
  • vyšetření stability kloubů a případného zduření 
 • cena nezahrnuje RTG vyšetření (960 - 1.200,- Kč) a předepsané léky

   600 - 1.080,- Kč

Podrobné ortopedické vyšetření v anestézii

 • provádíme pro podrobné posouzení příčiny kulhání
 • cena zahrnuje
  • klinické vyšetření pacienta
  • intravenózní anestézii včetně použitých léků a materiálu
  • potřebný počet RTG snímků, většinou dva až osm
  • interpretaci výsledku vyšetření a doporučení léčby

   2.400 - 5.400,- Kč

Ortopedická kontrola

 • provádíme pro kontrolu léčby pacienta, např. po operacích atd.
 • cena zahrnuje
  • klinické vyšetření pacienta
  • případnou úpravu nebo změnu medikace
  • potřebné drobné ošetření - vyjmutí kožních stehů, převaz atd.

   480 - 900,- Kč

RTG - rentgenologické vyšetření

 • provádíme v návaznosti na ortopedické vyšetření nebo kontrolu
 • cena zahrnuje provedení a posouzení RTG snímku a interpretaci výsledku

   960 - 1.200,- Kč

RTG DKK - vyšetření dysplázie kyčlí v anestézii

 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku DKK pro účely chovnosti kočky nebo u pacientů s bolestivostí kyčlí
 • cena zahrnuje
  • intravenózní anestézii
  • RTG snímky pro posouzení DKK 
  • interpretaci výsledku
 • cena nezahrnuje oficiální posudek DKK (400,- Kč)

   2.040 - 4.800,- Kč

RTG vyšetření na spondylózu páteře v anestézii

 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku spondylózy páteře nebo u pacientů s bolestivostí páteře
 • cena zahrnuje
  • intravenózní anestézii
  • RTG snímky pro posouzení spondylózy 
  • interpretaci výsledku

   2.040 - 4.800,- Kč

Vyšetření čéšek - luxace pately 

 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku luxace čéšky- pately pro účely chovnosti kočky nebo u pacientů s podezřením na luxaci pately
 • cena zahrnuje
  • ortopedické vyšetření luxace pately
  • interpretaci výsledku
  • vystavení oficiálních porotokolů o vyšetření luxace čéšky 

   660,- Kč

CT vyšetření kloubů a kostí počítačovou tomografií

 • specializované vyšetření kloubů pomocí CT - počítačové tomografie
 • jde o neinvazivní vyšetření umožňující přesné vyšetření stavu kloubů a kostí
 • používáme v případech, kdy RTG vyšetření není průkazné nebo dostatečně přesné a v případech složitých angulárních deformit končetin
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • CT vyšetření kloubů včetně digitální rekonstrukce řezů a 3D zobrazení
  • interpretaci výsledku vyšetření
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   6.600 - 14.400,- Kč

OPERACE ZLOMENIN

Operace fraktury (zlomeniny) končetiny ploténkou a šrouby

 • provádíme u většiny fraktur kosti pažní, kosti stehenní, kosti holenní a kostí předloktí
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti ploténkou a šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti kosti a kočky používáme šrouby o průměru 1.5 , 2.0 , 2.4 a 2.7 mm a odpovídající ploténky
 • k dispozici jsou také titanové implantáty ZRINSKI ve velikostech  2.0 a 2.4 mm 
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 26.400,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) končetiny hřeby

 • provádíme u nitrokloubních zlomenin a zlomenin, kde jsou krátké drobné fragmenty
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti hřeby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti kosti a kočky používáme hřeby o průměru 0,8 až 2,5 mm a závitové hřeby o průměru 0,8 až 1,8 mm
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 21.600,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) končetiny zevním fixátorem

 • provádíme zejména u tříštivých zlomenin předloktí a kosti holenní a také u vícečetných zlomenin drobných kostí - fraktury záprstí 
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti zevním fixátorem
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti kosti a pacienta volíme zevní fixátor v kombinaci hřeby + metakrylát 
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 21.600,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) pánve nebo lopatky

 • fraktury pánve a lopatky řešíme většinou za pomoci ploténky a šroubů
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti ploténkou a šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 26.400,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) čelisti

 • fraktury čelisti řešíme podle typu zlomeniny a velikosti kočky pomocí ploténky a šroubů nebo pomocí zevního fixátoru, u jednodušších zlomenin lze použít i ligatury nebo tažné šrouby
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti ploténkou a šrouby nebo pomocí zevního fixátoru, případně ligaturou či tažnými šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   7.200 - 28.800,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) 

 • nejčastěji řešíme nitrokloubní zlomeniny v lokti a koleni, také v hlezně, kyčli nebo rameni
 • u nitrokloubních zlomenin nejčastěji používáme hřeby nebo tažné šrouby
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti hřeby nebo šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 21.600,- Kč

Operace zlomenin páteře a luxace (vykloubení) obratlů

 • tato složitá poranění řešíme většinou pomocí speciálních plotének a šroubů zavedených do těla obratlů
 • pro  prognózu je u těchto poranění důležitý stupeň poškození míchy
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti nebo šrouby a speciální ploténkou
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 28.800,- Kč

OPERACE KOLENE

Operace luxace pately - plastika kladky 

 • provádíme v případech druhého stupně luxace čéšky, kdy je příčinou mělká kladka a nedochází k rotaci úponu lig. patellae
 • při operaci je často třeba zkrácení kloubního pouzdra- imbrikace a případně i náhrada femoropatelárního vazu
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • plastiku kladky kosti stehenní a imbrikaci kloubního pouzdra, případně náhradu femoropatelárního vazu
  • veškerý použitý materiál a léčiva
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   7.200 - 18.000,- Kč

Operace luxace pately - transpozice tuberozity tibie

 • provádíme v případech třetího a čtvrtého stupně luxace čéšky
 • při operaci je často třeba zkrácení kloubního pouzdra - imbrikace a případně také plastika kladky 
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • transpozici úponu patelárního vazu, imbrikaci nebo plastiku kloubního pouzdra a případně plastiku kladky
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně impplantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 18.000,- Kč

Extrakapsulární náhrada předního zkříženého vazu kolene

 • provádíme u pacientů s rupturou předního zkříženého vazu
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • laterální artrotomii - operaci kolene s odstraněním zničeného vazu, kontrolou menisků a případně odstraněním poškozených částí menisků
  • extrakapsulární náhradu předního zkříženého vazu polyesterovou náhradou vazu Ethibond nebo Polyesterband
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 18.000,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) 

 • nejčastěji řešíme nitrokloubní zlomeniny kolene a lokte - kondylární fraktury u koťat a mladých koček
 • při operaci fixujeme kost obvykle pomocí nitrodřeňových hřebů a tažných šroubů
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti hřeby 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 21.600,- Kč

OPERACE KYČLÍ A PÁNVE

Operace luxace (vykloubení) kyčle

 • provádíme u luxace kyčle, kterou není možné reponovat("nahodit") nebo u opakované luxace kyčle
 • při operaci reponujeme hlavici kyčle do jamky a fixujeme jí tzv. kotvou do jamky nebo pomocí ligatury mezi krček kosti stehenní a šrouby do okraje jamky
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • repozici a fixaci hlavice kyčle do jamky
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 21.600,- Kč

Osteotomie hlavice kyčle

 • provádíme u nevratných poškození kyčelního kloubu, zejména frakturách hlavice, artróze, chronické luxaci atd.
 • po tomto zákroku je nezbytná rehabilitace a rekonvalescence trvá několik měsíců
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteotomii (odstranění) hlavice kosti stehenní
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 18.000,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) krčku nebo hlavice kyčle

 • operaci zlomeniny hlavice nebo krčku kosti stehenní je třeba řešit co nejdříve, aby se snížilo riziko poruchy hojení a nekrózy fragmentu
 • po tomto zákroku je nezbytná rehabilitace a rekonvalescence trvá několik měsíců
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • repozici fragmentů kosti a fixaci několika hřeby nebo závitovými hřeby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 21.600,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) pánve

 • fraktury pánve řešíme většinou za pomoci ploténky a šroubů, v případě zlomeniny zasahující do jamky kyčle je třeba zakřivená ploténka a operace s osteotomií trochanter major a následnou fixací kosti s úponem m. gluteus
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti ploténkou a šrouby
  • v případě acetabulárních fractur také osteotomii a následnou fixaci trochanter major- úponu m. gluteus
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 26.400,- Kč

OPERACE LOKTE

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) lokte

 • provádíme u nitrokloubních, tedy kondylárních zlomenin lokte
 • u zlomenin jednoho z kondylů je provedení jednodušší a znamená fixaci fragmentu tažným šroubem a hřebem s dobrou prognózou
 • u zlomenin obou kondylů jde o komplikovanou operaci, kdy je třeba tažný šroub na spojení kondylů a ploténka se šrouby nebo dva intramedulární hřeby pro fixaci spodního fragmentu k pažní kosti, tento typ fraktury se často nezhojí bez následků 
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci lokte - osteosyntezu fraktury kondylů 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 26.400,- Kč

OPERACE RAMENE

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) ramene

 • provádíme u pacientů se zlomeninou jamky lopatky nebo hlavice kosti pažní
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření​​
  • operaci ramene - fixaci fragmentu kosti tažným šroubem nebo hřeby a ligaturou
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 21.600,- Kč

OPERACE ZÁPĚSTÍ A HLEZNA

Artrodéza - operace luxace (vykloubení) zápěstí nebo hlezna

 • provádíme u nevratných poškození zápěstí nebo hlezna, zejména u vykloubení po úrazech
 • podle rozsahu poškození volíme částečnou artrodézu nebo úplnou artrodézu - panartrodézu
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření​​
  • operaci zápěstí nebo hlezna
   • odstranění chrupavky z kloubních ploch v postiženém místě
   •  odběr spongiózních kostních štěpů z pažní kosti nebo pánve a jejich aplikaci do místa bývalé kloubní štěrbiny
   • fixaci  zápěstí nebo hlezna artrodézní ploténkou a šrouby nebo zevním fixátorem
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   18.000 - 30.000,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) hlezna

 • provádíme u nitrokloubních zlomenin hlezna, nejčastěji mediálního nebo laterálního maleolu, tedy okrajů kloubní jamky kosti holenní nebo lýtkové
 • tato úrazy jsou většinou spojené s luxací - vykloubením hlezna
 • u zlomenin jednoho z maleolů je provedení jednodušší a znamená fixaci fragmentu tažným šroubem nebo hřebem a ligaturou s dobrou prognózou
 • u zlomenin obou maleolů jde o komplikovanou operaci, kdy je třeba fixovat oba fragmenty
  • často je z důvodu vysokého rizika selhání fixace nutné hlezno znehybnit zevním fixátorem na 6 až osm týdnů
  • tento typ fraktury se nemusí zhojit bez následků 
  • po tomto zákroku je nezbytná rehabilitace a rekonvalescence trvá několik měsíců
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci hlezna- osteosyntezu fraktury maleolu nebo obou maleolů a případně aplikaci zevního fixátoru 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti pacienta volíme zevní fixátor v kombinaci hřeby+metakrylát 
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 28.800,- Kč

Operace ruptury (přetržení) "Achillovy šlachy"

 • u ruptury achilovky je důležité operovat co nejdříve, již za několik dní se totiž svaly lýtka výrazně zkrátí a pak bývá přiblížení obou konců šlachy a jejich sešití problematické nebo nemožné
 • podstatné je kromě pečlivého sešití šlachy i dočasné znehybnění hlezna ve skoro natažené pozici, abychom ulevili tahu na šlachu a zabránili selhání sutury
 • ke znehybnění hlezna používáme zevní fixátor
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci achilovky - revizi a suturu šlachy
  • aplikaci zevního fixátoru 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • při aplikaci fixátoru volíme zevní fixátor v kombinaci hřeby+metakrylát 
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 28.800,- Kč

OSTATNÍ ORTOPEDICKÉ OPERACE 

Operace zlomenin páteře a luxace (vykloubení) obratlů

 • zlomeniny obratlů a luxace obratlů jsou poúrazové závažné stavy, kde prognóza závisí na stupni poškození míchy a včasnosti chirurgického zákroku
 • principem je repozice obratlů a fixace závitovými hřeby nebo šrouby společně s kostním cementem, případně ploténkou a šrouby
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci páteře
   • repozici zlomených fragmentů nebo luxovaných obratlů
   • fixaci obratlů pomocí šroubů a kostního cementu nebo ploténky a šroubů
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   18.000 - 36.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.

Ceník - Psi - Ortopedie
Ceník - Psi - Ortopedie
Ceník - Psi - Neurologie
Ceník - Psi - Neurologie
Ceník - Kočky - Ortopedie
Ceník - Kočky - Ortopedie