Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Klinika ortopedie

V budově kliniky ortopedie najdete samostanou recepci s příjemnou čekárnou, ordinaci ortopedie, RTG, aseptický operační sál, denní hospitalizaci, CT pracoviště a rehabilitační oddělení. Nachází se zde také ordinace specialistů, přírodní medicíny a laboratoř krevní banky.

Ceník - Psi - Ortopedie

ORTOPEDICKÁ VYŠETŘENÍ

Vstupní ortopedické vyšetření

 • provádíme jako základní vyšetření  pacientů s kulháním nebo pohybovými problémy
 • cena zahrnuje
  • posouzení pohybu pacienta v chůzi a klusu
  • vyšetření bolestivosti, krepitace a rozsahu pohybu kloubů 
  • vyšetření stability kloubů a případného zduření 
  • stanovení stupně kulhání a příčiny kulhání, případně další diagnostické kroky
 • cena nezahrnuje RTG vyšetření (960 - 1.200,- Kč) a předepsané léky

   840 - 1.080,- Kč

Podrobné ortopedické vyšetření v anestézii

 • provádíme pro podrobné posouzení příčiny kulhání
 • cena zahrnuje
  • klinické vyšetření pacienta
  • intravenózní anestézii včetně použitých léků a materiálu
  • potřebný počet RTG snímků, většinou dva až osm
  • interpretaci výsledku vyšetření a doporučení léčby

   2.400 - 8.400,- Kč

Ortopedická kontrola

 • provádíme pro kontrolu léčby pacienta, např. po operacích atd.
 • cena zahrnuje
  • klinické vyšetření pacienta
  • případnou úpravu nebo změnu medikace
  • potřebné drobné ošetření - vyjmutí kožních stehů, převaz atd.

   600 - 900,- Kč

RTG - rentgenologické vyšetření

 • provádíme v návaznosti na ortopedické vyšetření nebo kontrolu
 • cena zahrnuje provedení a posouzení RTG snímku a interpretaci výsledku

   960 - 1.200,- Kč

Ranná diagnostika DKK

 • provádíme u štěňat rizikových plemen ve věku 3 - 5 měsíců
 • nejčastěji z důvodu včasného chirurgického řešení u štěňat s pozitivním nálezem (štěně nemusí jevit žádné známky kulhání)
 • cena zahrnuje
  • intravenózní anestézii
  • extenzní a distrakční RTG snímky kyčlí
  • měření laxity kyčlí a výpočet distrakčního indexu 
  • interpretaci výsledku

   3.000 - 6.000,- Kč

RTG DKK - vyšetření dysplázie kyčlí v anestézii

 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku DKK pro účely chovnosti psa nebo pro psy se sportovním a pracovním využitím
 • cena zahrnuje
  • intravenózní anestézii
  • RTG snímky pro posouzení DKK 
  • interpretaci výsledku
 • cena nezahrnuje oficiální posudek DKK (600,- Kč)

   2.400 - 4.800,- Kč

RTG DKK a DKL - vyšetření dysplázie kyčlí a loktů v anestézii

 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku DKK a DKL pro účely chovnosti psa nebo pro psy se sportovním a pracovním využitím
 • cena zahrnuje
  • intravenózní anestézii
  • RTG snímky pro posouzení DKK a DKL 
  • interpretaci výsledku
 • cena nezahrnuje oficiální posudek DKK a DKL (2 x 600,- Kč)

   3.360 - 8.400,- Kč

RTG DKK, DKL a OCD 

 • vyšetření dysplázie kyčlí, loktů a osteochondrózy ramene v anestézii
 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku DKK, DKL a OCD pro účely chovnosti psa nebo pro psy se sportovním a pracovním využitím
 • cena zahrnuje
  • intravenózní anestézii
  • RTG snímky pro posouzení DKK, DKL a OCD 
  • interpretaci výsledku
 • cena nezahrnuje oficiální posudek DKK, DKL a OCD (3 x 600,- Kč)

   4.200 - 9.000,- Kč

RTG vyšetření na spondylózu páteře v anestézii

 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku spondylózy páteře pro účely chovnosti psa nebo pro psy se sportovním a pracovním využitím
 • cena zahrnuje
  • intravenózní anestézii
  • RTG snímky pro posouzení spondylózy 
  • interpretaci výsledku
 • pokud se provádí současně s vyšetřením např. DKK v jedné anestézii, zvyšuje cenu tohoto vyšetření o RTG snímky na spondylózu (800 - 1500,- Kč) 
 • cena nezahrnuje oficiální posudek spondylózy páteře (500,- Kč)

   2.400 - 4.800,- Kč

Posouzení RTG DKK, DKL, OCD, spondylózy pro chovnost

 • provádíme pro zařazení psů do chovu 
 • cena je za jeden posudek a obsahuje posouzení RTG snímků (zhotovených na našem pracovišti nebo zaslaných k posouzení od jiných veterinárních lékařů) a vystavení nebo potvrzení oficiálních protokolů o posouzení

   600,- Kč

Vyšetření čéšek - luxace pately 

 • provádíme nejčastěji jako preventivní diagnostiku luxace čéšky- pately pro účely chovnosti psa nebo pro psy se sportovním a pracovním využitím
 • cena zahrnuje
  • ortopedické vyšetření luxace pately
  • interpretaci výsledku
  • vystavení oficiálních porotokolů o vyšetření luxace čéšky 

   700,- Kč

Artroskopické vyšetření kloubu

 • specializované vyšetření kloubů pomocí artroskopu - rigidního endoskopu
 • nejčastěji provádíme artroskopii ramen, loktů a kolen
 • jde o minimálně invazivní vyšetření umožňující přesné vyšetření stavu kloubů 
 • používáme v případech, kdy RTG vyšetření není průkazné, tedy v některých případech podezření na OCD ramene, poškození šlachy bicepsu, OCD lokte, FCP lokte, poranění menisků kolene a parciální (částečné) ruptury kolenních vazů
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • artroskopické vyšetření kloubu včetně použitých léčiv a materiálů
  • interpretaci výsledku vyšetření
 • cena nezahrnuje
  • případnou artroskopickou operaci (4.000 - 6.000,- Kč)​
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   8.400 - 18.000,- Kč

CT vyšetření kloubů a kostí počítačovou tomografií

 • specializované vyšetření kloubů pomocí CT - počítačové tomografie
 • jde o neinvazivní vyšetření umožňující přesné vyšetření stavu kloubů a kostí
 • používáme v případech, kdy RTG vyšetření není průkazné nebo dostatečně přesné a v případech složitých angulárních deformit končetin
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • CT vyšetření kloubů včetně digitální rekonstrukce řezů a 3D zobrazení
  • interpretaci výsledku vyšetření
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   7.200 - 14.400,- Kč

OPERACE ZLOMENIN

Operace fraktury (zlomeniny) končetiny ploténkou a šrouby

 • provádíme u většiny fraktur kosti pažní, kosti stehenní, kosti holenní a kostí předloktí
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti ploténkou a šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti kosti a psa používáme šrouby o průměru 1.5 , 2.0 , 2.4 , 2.7 , 3.5 a 4.5 mm a odpovídající ploténky
 • k dispozici jsou také titanové implantáty IWET ve velikostech  2.0 a 2.4 mm 
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 36.000,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) končetiny hřeby

 • provádíme u nitrokloubních zlomenin a zlomenin, kde jsou krátké drobné fragmenty
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti hřeby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti kosti a psa používáme hřeby o průměru 0,8 až 3,5 mm a závitové hřeby o průměru 0,8 až 3,5 mm
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 24.000,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) končetiny zevním fixátorem

 • provádíme zejména u tříštivých zlomenin předloktí a kosti holenní a také u vícečetných zlomenin drobných kostí - fraktury záprstí 
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici osy končetiny a fixaci kosti zevním fixátorem
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti kosti a psa volíme zevní fixátor v kombinaci hřeby + metakrylát nebo hřeby + zámkový fixátor v provedení s vodicími tyčemi z oceli nebo karbonu
 • u zámkových fixátorů neobsahuje cena operace samotný zámkový fixátor - 10 - 25.000 Kč dle provedení, ten je zapůjčen a při zničení psem je naúčtováno jeho poškození
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 30.000,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) pánve nebo lopatky

 • fraktury pánve a lopatky řešíme většinou za pomoci ploténky a šroubů
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti speciální ploténkou a šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 36.000,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) čelisti

 • fraktury čelisti řešíme podle typu zlomeniny a velikosti psa pomocí ploténky a šroubů nebo pomocí zevního fixátoru, u jednodušších zlomenin lze použít i ligatury nebo tažné šrouby
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti ploténkou a šrouby nebo pomocí zevního fixátoru, případně ligaturou či tažnými šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 30.000,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) 

 • nejčastěji řešíme nitrokloubní zlomeniny v lokti a koleni, také v hlezně, kyčli nebo rameni
 • u nitrokloubních zlomenin nejčastěji používáme hřeby nebo tažné šrouby
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti hřeby nebo šrouby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 32.400,- Kč

Operace zlomenin páteře a luxace (vykloubení) obratlů

 • zlomeniny obratlů a luxace obratlů jsou poúrazové závažné stavy, kde prognóza závisí na stupni poškození míchy a včasnosti chirurgického zákroku
 • principem je repozice obratlů a fixace závitovými šrouby a speciální ploténkou
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci páteře:
   • repozici zlomených fragmentů nebo luxovaných obratlů
   • fixaci obratlů pomocí šroubů a speciální ploténky
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   30.000 - 60.000,- Kč

OPERACE KOLENE

Operace luxace pately - plastika kladky 

 • provádíme v případech druhého stupně luxace čéšky, kdy je příčinou mělká kladka a nedochází k rotaci úponu lig. patellae
 • při operaci je často třeba zkrácení kloubního pouzdra- imbrikace a případně i náhrada femoropatelárního vazu
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • plastiku kladky kosti stehenní a imbrikaci kloubního pouzdra, případně náhradu femoropatelárního vazu
  • veškerý použitý materiál a léčiva
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   7.200 - 30.000,- Kč

Operace luxace patelly - transpozice tuberozity tibie

 • provádíme v případech třetího a čtvrtého stupně luxace čéšky
 • při operaci je často třeba zkrácení kloubního pouzdra- imbrikace a případně také plastika kladky 
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • transpozici úponu patelárního vazu, imbrikaci nebo plastiku kloubního pouzdra a případně plastiku kladky
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně impplantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 42.000,- Kč

TTA - operace ruptury (přetržených) zkřížených kolenních vazů

 • provádíme u pacientů s rupturou předního zkříženého vazu a hmotností více než 10 kg
 • k dispozici je varianta TTA esy a TTA rapid, obě s titanovými implatáty Rita Liebinger
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • RTG vyšetření a měření potřebné neutralizace
  • mediální miniartrotomii - operaci kolene s odstraněním zničeného vazu, kontrolou menisků a případně odstraněním poškozených částí menisků
  • TTA- tibial tuberosity advancement- tedy náklon úponu čéškového vazu a fixaci implantáty
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   24.000 - 48.000,- Kč

Extrakapsulární náhrada předního zkříženého vazu kolene

 • provádíme u pacientů s rupturou předního zkříženého vazu a hmotností méně než 10 kg
 • po dohodě s majiteli z důvodu finanční náročnosti TTA také u pacientů s hmotností 10- 20kg
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • laterální artrotomii - operaci kolene s odstraněním zničeného vazu, kontrolou menisků a případně odstraněním poškozených částí menisků
  • extrakapsulární náhradu předního zkříženého vazu polyesterovou náhradou vazu Ethibond nebo Polyesterband
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace OCD kolene

 • provádíme u pacientů s osteochondrózou kolene
 • po odstranění fragmentu chrupavky je možné u menších lézí pouze vyčištění kosti kyretkou a tzv- foráž kosti - navrtání drobných otvorů nebo tzv. mozaikoplastika léze u větších poškození
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • laterální nebo mediální artrotomii - operaci kolene s odstraněním fragmentu chrupavky a vyčištěním kosti kyretkou a tzv. foráž kosti - navrtání drobných otvorů nebo tzv. mozaikoplastiku léze u větších poškození 
  • veškerý použitý materiál a léčiva
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 54.000,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) 

 • nejčastěji řešíme nitrokloubní zlomeniny kolene - kondylární a suprakondylární fraktury u štěňat a mladých psů
 • při operaci fixujeme kost obvykle pomocí nitrodřeňových hřebů
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti hřeby 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

Artroskopická operace kolene

 • provádíme v případě parciální ruptury předního zkříženého vazu a/nebo poškození menisků
 • většinou ihned následně po artroskopickém vyšetření kolene
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • artroskopické vyšetření kolene a artroskopické odstranění poškozeného vazu nebo menisku
  • veškerý použitý materiál a léčiva
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

OPERACE KYČLÍ A PÁNVE

Operace luxace (vykloubení) kyčle

 • provádíme u luxace kyčle, kterou není možné reponovat("nahodit") nebo u opakované luxace kyčle
 • při operaci reponujeme hlavici kyčle do jamky a fixujeme jí tzv. kotvou do jamky nebo pomocí ligatury mezi krček kosti stehenní a šrouby do okraje jamky
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • repozici a fixaci hlavice kyčle do jamky
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 36.000,- Kč

Osteotomie hlavice kyčle

 • provádíme u nevratných poškození kyčelního kloubu, zejména frakturách hlavice, artróze, chronické luxaci atd.
 • tato metoda je vhodná pro malá a trpasličí plemena, u středních a velkých plemen doporučujeme totální endoprotézu
 • po tomto zákroku je nezbytná rehabilitace a rekonvalescence trvá několik měsíců
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteotomii (odstranění) hlavice kosti stehenní
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 30.000,- Kč

Denervace kloubního pouzdra kyčle

 • provádíme u nevratných poškození kyčle, zejména u rozvinuté dysplazie a artrózy
 • doporučujeme u středních a velkých plemen, kde z důvodu finanční náročnosti majitelé nechtějí totální endoprotézu
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • denervaci kloubního pouzdra kyčelního kloubu. přerušením senzorických nervů pouzdra
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 30.000,- Kč

Dvojitá osteotomie pánve

 • provádíme u mladých psů se zvýšenou laxitou a dysplazií kyčle, jen u psů bez opotřebení a artrózy kyčle do věku 1 rok
 • operace znamená korekci polohy jamky rotací jamky do vnějšího směru, aby byla hlavice více pokryta jamkou
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • dvojitou osteotomii - přeříznutí pánve v kosti kyčelní několik cm před jamkou, vytnutí části stydké kosti, rotaci jamky pánve vně o 20-30 stupňů a fixaci jamky rotační ploténkou
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   24.000 - 42.000,- Kč

Juvenilní symfyziodéza

 • provádíme u štěňat s laxitou a dysplazií kyčlí ve věku do pěti měsíců, tedy u zvířat po ranné diagnostice DKK
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • juvenilní symfyziodézu - chirurgické uzavření ventrální růstové zóny pánve s následkem postupné rotace jamky vně během růstu zvířete
  • veškerý použitý materiál a léčiva
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 30.000,- Kč

Totální endoprotéza kyčelního kloubu titanovými imlantáty INOPLANT

 • provádíme u psů středních a velkých plemen s dysplazií kyčle nebo chronickou luxací nebo zlomeninami hlavice
 • jde o nejlepší řešení nevratných poškození kyčle, používáme bezcementové titanové implantáty německého výrobce Inoplant
 • před operací je třeba provést RTG vyšetření v anestézii, podrobné změření kyčle a objednání implantátů na míru psa
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci totální náhrady kyčelního kloubu systémem INOPLANT
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   66.000 - 108.000,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) krčku nebo hlavice kyčle

 • operaci zlomeniny hlavice nebo krčku kosti stehenní je třeba řešit co nejdříve, aby se snížilo riziko poruchy hojení a nekrózy fragmentu hlavice
 • po tomto zákroku je nezbytná rehabilitace a rekonvalescence trvá několik měsíců
 • i při dodržení všech pravidel existuje zvýšené riziko nekrózy(odumření) fragmentu hlavice kyčle nebo poruchy hojení fractury
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • repozici fragmentů kosti a fixaci několika hřeby nebo závitovými hřeby
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 30.000,- Kč

Operace fraktury (zlomeniny) pánve

 • fraktury pánve řešíme většinou za pomoci ploténky a šroubů, v případě zlomeniny zasahující do jamky kyčle je třeba zakřivená ploténka a operace s osteotomií trochanter major a následnou fixací kosti s úponem m. gluteus
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • osteosyntézu zlomené kosti - repozici fragmentů a fixaci kosti ploténkou a šrouby
  • v případě acetabulárních fractur také osteotomii a následnou fixaci trochanter major- úponu m. gluteus
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   18.000 - 36.000,- Kč

OPERACE LOKTE

Operace OCD lokte

 • provádíme u pacientů s OCD lézí lokte, variantou řešení je artroskopický zákrok
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci lokte - vyjmutí fragmentu chupavky, vyčištění kosti kyretkou a foráž léze - navrtání drobných otvorů
  • v případě větších lézí mozaikoplastiku chrupavky
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 54.000,- Kč

Operace FCP lokte - fragmentovaný korunkový výběžek

 • provádíme u pacientů s fragmentovaným korunkovým výběžkem lokte, variantou řešení je artroskopický zákrok
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci lokte- vyjmutí fragmentu korunkového výběžku a vyčištění kosti kyretkou 
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace UAP lokte - izolovaný zobcovitý výběžek 

 • provádíme u pacientů s izolovaným zobcovitým výběžkem lokte
 • podle věku pacienta a stavu lokte jsou variantou řešení
  • u psů ve věku do šesti nebo sedmi měsíců bez známek artrózy šikmá osteotomie ulny - přetnutí kosti loketní v horní části, aby došlo k samovolnému srůstu výběžku s kostí
  • u starších štěňat a mladých psů s mírnou artrózou fixace výběžku ke kosti tažným šroubem
  • u starších zvířat a psů s rozvinutou artrózou je variantou vyjmutí fragmentu zobcovitého výběžku - jedná se o nevratný úkon a je třeba zvážit přínos a způsobenou instabilitu lokte
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci lokte - šikmou osteotomii ulny nebo fixaci výběžku tažným šroubem nebo vynětí fragmentu
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) lokte

 • provádíme u nitrokloubních, tedy kondylárních zlomenin lokte
 • u zlomenin jednoho z kondylů je provedení jednodušší a znamená fixaci fragmentu tažným šroubem a hřebem s dobrou prognózou
 • u zlomenin obou kondylů jde o komplikovanou operaci, kdy je třeba tažný šroub na spojení kondylů a ploténka se šrouby nebo dva intramedulární hřeby pro fixaci spodního fragmentu k pažní kosti, tento typ fraktury se často nezhojí bez následků 
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci lokte - osteosyntezu fraktury kondylů 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 36.000,- Kč

Artroskopická operace lokte

 • provádíme jako variantu u pacientů s OCD lokte nebo FCP lokte
 • většinou následně po artroskopickém všetření lokte
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • artroskopické vyšetření lokte a artroskopické odstranění poškozených částí - OCD či FCP
  • veškerý použitý materiál a léčiva
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

OPERACE RAMENE

Operace OCD ramene

 • provádíme u pacientů s OCD lézí ramene, variantou řešení je artroskopický zákrok
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci ramene - vyjmutí fragmentu chupavky, vyčištění kosti kyretkou a foráž léze - navrtání drobných otvorů
  • v případě větších lézí mozaikoplastiku chrupavky
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 54.000,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) ramene

 • provádíme u pacientů se zlomeninou jamky lopatky nebo hlavice kosti pažní
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření​​
  • operaci ramene - fixaci fragmentu kosti tažným šroubem nebo hřeby a ligaturou
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 36.000,- Kč

Operace úponové šlachy bicepsu

 • provádíme u pacientů s rozsáhlým poškozením úponové šlachy bicepsu
 • po tomto zákroku je nezbytná rehabilitace a rekonvalescence trvá několik měsíců
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem​​
  • operaci ramene - přetnutí úponové šlachy m. biceps brachii
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 30.000,- Kč

Artroskopická operace ramene

 • provádíme jako variantu u pacientů s OCD ramene
 • většinou následně po artroskopickém všetření ramene
 • cena zahrnuje 
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • artroskopické vyšetření ramene a artroskopické odstranění OCD fragmentu chrupavky 
  • veškerý použitý materiál a léčiva
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

OPERACE ZÁPĚSTÍ A HLEZNA

Artrodéza - operace luxace (vykloubení) zápěstí, hlezna

 • provádíme u nevratných poškození zápěstí nebo hlezna, zejména u vykloubení po úrazech
 • podle rozsahu poškození volíme částečnou artrodézu nebo úplnou artrodézu - panartrodézu
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření​​
  • operaci zápěstí nebo hlezna
   • odstranění chrupavky z kloubních ploch v postiženém místě
   •  odběr spongiózních kostních štěpů z pažní kosti nebo pánve a jejich aplikaci do místa bývalé kloubní štěrbiny
   • fixaci  zápěstí nebo hlezna artrodézní ploténkou a šrouby nebo zevním fixátorem
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   21.600 - 44.400,- Kč

Operace OCD hlezna

 • provádíme u pacientů s OCD lézí hlezna - většinou mediální kladky talu
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci hlezna - vyjmutí fragmentu chupavky, vyčištění kosti kyretkou a foráž léze- navrtání drobných otvorů
  • veškerý použitý materiál a léčiva 
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) zápěstí 

 • provádíme u pacintů s frakturou některé z kostí zápěstí
 • často se jedná o avulzní fraktury- tedy části kosti utržené úponem vazu 
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření​​
  • operaci zápěstí - fixaci fragmentu kosti tažným šroubem nebo hřeby a ligaturou
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 30.000,- Kč

Operace nitrokloubní fraktury (zlomeniny) hlezna

 • provádíme u nitrokloubních zlomenin hlezna, nejčastěji mediálního nebo laterálního maleolu, tedy okrajů kloubní jamky kosti holenní nebo lýtkové
 • tato úrazy jsou většinou spojené s luxací - vykloubením hlezna
 • u zlomenin jednoho z maleolů je provedení jednodušší a znamená fixaci fragmentu tažným šroubem nebo hřebem a ligaturou s dobrou prognózou
 • u zlomenin obou maleolů jde o komplikovanou operaci, kdy je třeba fixovat oba fragmenty
  • často je z důvodu vysokého rizika selhání fixace nutné hlezno znehybnit zevním fixátorem na 6 až 12 týdnů
  • tento typ fraktury se nemusí zhojit bez následků 
  • po tomto zákroku je nezbytná rehabilitace a rekonvalescence trvá několik měsíců
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • před a pooperační RTG vyšetření
  • operaci hlezna- osteosyntezu fraktury maleolu nebo obou maleolů a případně aplikaci zevního fixátoru 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • podle velikosti psa volíme zevní fixátor v kombinaci hřeby+metakrylát nebo hřeby+zámkový fixátor v provedení s vodicími tyčemi z oceli nebo karbonu
  • u zámkových fixátorů neobsahuje cena operace samotný zámkový fixátor - 10 - 25.000 Kč dle provedení, ten je zapůjčen a při zničení psem je naúčtováno jeho poškození
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 42.000,- Kč

Operace ruptury (přetržení) "Achillovy šlachy"

 • u ruptury achilovky je důležité operovat co nejdříve, již za několik dní se totiž svaly lýtka výrazně zkrátí a pak bývá přiblížení obou konců šlachy a jejich sešití problematické nebo nemožné
 • podstatné je kromě pečlivého sešití šlachy i dočasné znehybnění hlezna ve skoro natažené pozici, abychom ulevili tahu na šlachu a zabránili selhání sutury
 • ke znehybnění hlezna můžeme použít
  • tzv. kast, tedy fixační samotuhnoucí obvaz
  • zevní fixátor
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci achilovky - revizi a suturu šlachy
  • aplikaci kastu a případně aplikaci zevního fixátoru 
  • veškerý použitý materiál a léčiva včetně implantátů
  • léky pro pooperační péči
 • při aplikaci fixátoru volíme zevní fixátor v kombinaci hřeby+metakrylát nebo hřeby+zámkový fixátor v provedení s vodicími tyčemi z oceli nebo karbonu
  • u zámkových fixátorů neobsahuje cena operace samotný zámkový fixátor - 10 - 25.000 Kč dle provedení, ten je zapůjčen a při zničení psem je naúčtováno jeho poškození
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 36.000,- Kč

 
Ceník - Psi - Ortopedie
Ceník - Psi - Ortopedie
Ceník - Psi - Neurologie
Ceník - Psi - Neurologie
Ceník - Kočky - Ortopedie
Ceník - Kočky - Ortopedie