Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

O nás a naší firmě

Kdo jsme, co děláme, jak přistupujeme k naší práci, jaké jsou naše priority , co už máme za sebou a jak jsme se rozvíjeli, s kým spolupracujeme... Prostě vše o nás.

Anesteziologická a perioperační péče

Obáváte se narkózy? Prečtěte si článek našeho anestetisty, jak v naší veterinární nemocnici k anestézii pacientů přistupujeme, jaké vybavení používáme a jak minimalizujeme rizika anestézie při operačních zákrocích.

Vybavení pro inhalační anestézii

Inhalační anestézii zajišťujeme na 3 operačních sálech, v zákrokové ambulanci, na RTG pracovištích, CT pracovišti a na přípravnách před operačními sály. Pacientům v kritickém stavu zajišťujeme anestézii na oddělené jednotce intenzivní péče při hospitalizaci.

Vetcentrum je vybavené osmi moderními a velmi kvalitními certifikovanými anesteziologickými přístroji s anesteziologickými monitory. Tři přístroje Dräger Primus, tři přístroje Datex-Ohmeda ADU, jeden přístroj Datex-Ohmeda – Aisys, a jeden přístroj Datex-Ohmeda – Cirrus. Tyto přístroje nám umožňují provádět ty nejsložitější diagnostické a operační výkony jako je například hrudní chirurgie (operace na plicích, resekce osrdečníku atd.), operace krční páteře a jiné. Umožňují nám bezpečně anestezovat pacienty všech věkových a hmotnostních kategorií, bez ohledu na jejich celkový zdravotní stav a komplikující onemocnění. Přístroje disponují plicním ventilátorem, který v anestézii přebírá za pacienta plně nebo asistovaně funkci dýchání a to v objemově i tlakově řízeném módu. Řízenou umělou plicní ventilaci používáme v 80% případů při podávaní celkové anestézie. K zajištění průchodnosti dýchacích cest intubací používáme jednorázové endotracheální kanyly a ventilační antibakteriální / zvlhčovací filtry do ventilačního okruhu anesteziologického přístroje vždy pro jednoho daného pacienta.

Monitoring pacienta v průběhu anestézie

Anesteziologický monitoring spočívá v nepřetržitém záznamu životních funkcí pacienta, dávkování inhalačních anestetik a ventilačních parametrů anestezovaného pacienta v numerické a grafické podobě (konkrétně křivku EKG s hodnotou tepové frekvence, pulzní oxymetrie, kapnometrie, spirometrie, analýzu anestetických plynů, tělesnou teplotu a hodnotu systolického, diastolického a středního arteriálního krevního tlaku).

Speciální monitoring u rizikových pacientů

V indikovaných případech používáme i techniku invazivní monitoringu systémového krevního tlaku přímo z tepny pacienta, do které je zaveden katetr a propojen tlakovým převodníkem s monitorem. Při rozsáhlých operačních výkonech, nebo u pacientů s velmi vysokým anesteziologickým rizikem, zavádíme i katetr do centrální žíly na krku, jehož konec je před pravou srdeční síní, kvůli možnosti podávání látek ovlivňujících činnost srdce (antiarytmika, katecholaminy) nebo krevního tlaku (vasopresory). Tento katetr může také sloužit k monitoringu hodnot centrálního žilního tlaku, podobným způsobem jako je prováděn monitoring systémového krevního tlaku z tepny přes tlakový převodník.

Analgézie je základ a poslání anestézie

K operačním výkonům používáme balancovanou doplňovanou anestézii, která je považována za nejbezpečnější. Při operacích podáváme pacientům opiátová analgetika – sufentanil a metadon ke zbavení operační bolesti, což je samotný základ a poslání anesteziologie.

Moderní inhalační anestetika jsou základ naší anestézie

K vedení anestézie používáme nejmodernější inhalační anestetika – sevofluran a od konce roku 2016 i inhalační anestetikum desfluran. Každé inhalační anestetikum má svojí indikaci k použití. Jsme jediné veterinární pracoviště v ČR a SR, které běžně používá, má zkušenosti a technické vybavení k podávání bezpečné anestézie desfluranem a jedno z mála pracovišť v ČR, které běžně podává anestézii vedenou sevofluranem.

Při některých operacích (např. v hrudní chirurgii, krční spondylochirurgii, oftalmologii atd.) používáme i látky nazývané kurarimimetika (jako je rokuronium a cis-atrakurium) k navození vratné relaxace příčně pruhovaného svalstva.

Speciální péče při operacích plic

Anestézie podávané při nitrohrudních operacích někdy vyžadují selektivní plicní ventilaci, to je zvláštní technika umělé plicní ventilace. Při selektivní plicní ventilaci pacienta ventilujeme pouze na jednu plíci, což umožňuje zákroku na druhé nedýchající plíci. Tento způsob ventilace zajistíme tak, že pacienta intubujeme speciální bilumenální endobronchiální kanylou nebo speciální endotracheální kanylou s bronchiálním obturátorem.

Jen správné vedení anestézie nestačí

Během operace našim pacientům standardně podáváme nitrožilně infúze balancovaného krystaloidního roztoku v množství odpovídající jejich hmotnosti a celkovému stavu. V indikovaných případech aplikujeme plazmaexpandery, transfúze krve nebo čerstvě zmražené krevní plazmy z naší krevní banky. Také dbáme o pacientův teplotní komfort při operaci, na základě monitoringu pacientovy tělesné teploty senzorem z monitoru zavedeným do jícnu. Zvláště u velkých operací v tělních dutinách, kde dochází ke ztrátám tělesné teploty mnohem rychleji, je potřebné věnovat tomuto parametru náležitou pozornost. K udržení tělesné teploty používáme vyhřívací podložky, přístroje pro ohřev infuzních roztoků a zahřívací přístroje, které na pacienty foukají ohřátý vzduch na námi nastavenou teplotu. 

Co po operaci, aby to nebolelo

Velký důraz klademe na management pooperační analgezie. Před koncem operačního výkonu dostává pacient nitrožilní dávku neopiátového analgetika, které pokryje tlumení bolesti bezprostředně po operaci. Po velmi rozsáhlých operačních výkonech pokračujeme kontinuálním podáváním opiátového analgetika (např. fentanylu) k zajištění dostatečné analgezie i v pooperačním období.


© 2020 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

Autor článku: PhDr. Miroslav Hmirák, specialista v oboru anestézie, resuscitace a intenzivní péče; odborný garant asistentů 

Kočičí dárce krve
Kočičí dárce krve
Z jednoho odběru krve pomůžete zachránit život dvěma dalším kriticky nemocným kočkám. 

Celý článek »
Anesteziologická a perioperační péče
Anesteziologická a perioperační péče
Moderní inhalační anestetika jsou základ naší anestézie. 

Celý článek »

ROSTEME A HLEDÁME POSILY!
V souvislosti s připravovaným velkým rozšířením nemocnice hledáme veterinární lékaře, sestry/asistenty a recepční.

Chcete pracovat ve velké moderně vybavené nemocnici, přitom stále v týmu s rodinnou atmosférou? Máte rádi zvířata a práce s nimi je to, co vás baví a naplňuje? Pošlete nám svůj životopis a krátký motivační dopis na adresu provoz@vetcentrum.cz a my se s vámi rádi sejdeme.
U veterinárnch lékařů vyžadujeme vysokoškolské vzdělání, u ostatních požadujeme středoškolské s maturitou, které nemusí být v oboru. Praxe na veterině se hodí, ale nevyžadujeme ji. Požadujeme týmové jednání, ochotu se rychle zaučit a přátelský přístup ke zvířatům a především k jejich majitelům.

A jedna zpráva pro maminky – jsme otevřeni i zkráceným úvazkům, tak se ozvěte.