Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Nabídka služeb a ceníky

Zde najdete ceníky a nabídku služeb naší veterinární nemocnice. Vyberte druh mazlíčka, který vás zajímá, pak vyberte obor.

ORL

Zpět na výběr oboru

Ceník - Psi - ORL

Výtěr z krku a bakteriologická kultivace

 • provádíme u pacientů se zánětlivým onemocněním hrtanu
 • cena zahrnuje 
  • sedaci pacienta (pokud je nutná)
  • odběr vzorku výtěrem z krku
  • použitý materiál a léky
  • bakteriologickou kultivaci vzorku vč. citlivosti na antibiotika v laboratoři (7 - 10 dní)
  • interpretaci výsledků a doporučení terapie
 • cena nezahrnuje následnou léčbu

   1.440 - 4.200,- Kč

Laryngoskopie - endoskopie hrtanu

 • provádíme u pacientů se závažným onemocněním mandlí, při příznacích inspirační dyspnoe (ztížené nadechování) z důvodu prodlouženého měkkého patra, kolapsu hrtanu, cizího tělesa nebo nádoru...
 • cena zahrnuje 
  • sedaci pacienta
  • vyšetření laryngoskopem, případně odběr vzorků nebo odstranění cizího tělesa
  • použitý materiál a léky
  • doporučení další léčby
 • cena nezahrnuje
  • cytologické, histologické nebo kultivační vyšetření vzorku

   2.400 - 6.000,- Kč

Rhinoskopie - endoskopie dutiny nosní

 • provádíme v případě podezření na cizí těleso, podezření na nádorové onemocnění nebo chronické záněty dutiny nosní
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • endoskopii dutiny nosní
  • potřebný materiál
  • případné vyjmutí cizího tělesa, odstranění drobných novotvarů
  • odběr bioptických vzorků
  • výplach dutiny nosní
 • cena nezahrnuje následnou léčbu nebo histologické vyšetření vzorku (800,- Kč)

   7.200 - 14.400,- Kč

CT vyšetření dutiny nosní

 • provádíme u pacientů s podezřením na nádory nebo cizí těleso v dutině nosní, pokud není možné vyšetřit rhinoskopicky
 • cena zahrnuje 
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • CT vyšetření (počítačová tomografie) dutiny nosní případně s kontrastním zobrazením
  • multiplanární rekonstrukci a 3D modelaci
  • vyhodnocení výsledku a doporučení dalšího postupu

   7.200 - 14.400,- Kč

Endoskopie zvukovodu a hluboký výplach ucha v celkové anestézii

 • cena zahrnuje ošetření jednoho nebo obou uší
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • endoskopické vyšetření zvukovodu a bubínku vč. případného vyjmutí cizích těles nebo odběrů bioptických vzorků
  • hluboký výplach zvukovodu 
 • v ceně nejsou zahrnuty předepsané léky

   4.200 - 7.200,- Kč

CT vyšetření vnitřního ucha a tympanické buly

 • provádíme u pacientů s podezřením na zánět, nádor nebo jiné postižení vnitřního ucha
 • postižení vnitřního ucha se projevuje vestibulárním syndromem, nejčastěji nošením hlavy nakřivo (head tilt syndrom), chozením do kruhu případně padáním na bok
 • cena zahrnuje 
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • CT vyšetření (počítačová tomografie) vnitřního ucha případně s kontrastním zobrazením
  • multiplanární rekonstrukci a 3D modelaci
  • vyhodnocení výsledku a doporučení dalšího postupu

   7.200 - 21.600,- Kč

Plastika zevního zvukovodu

 • operaci provádíme u psů s dlouhodobými závažnými problémy zvukovodu
 • spočívá v otevření sestupné části zvukovodu a plastické úpravě vývodu zvukovodu
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci plastiky vnějšího zvukovodu
  • použitý materiál a léky

   7.200 - 21.600,- Kč
   (jedno nebo oboustranná)

Ablace zvukovodu

 • operaci provádíme u psů s dlouhodobými závažnými problémy zvukovodu, neprůchodným zvukovodem bez šance na jiné řešení
 • spočívá v odstranění celého zvukovodu tak, aby nedocházelo k produkci ušního mazu, ušní boltec zůstává zachován bez otvoru zvukovodu
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci ablace zvukovodu
  • použitý materiál a léky

   9.600 - 26.400,- Kč
   (jedno nebo oboustranná)

Operace - plastika prodlouženého měkkého patra

 • prodloužené měkké patro je součástí tzv. brachycefalického syndromu, je tedy vrozenou vadou krátkolebých plemen
 • prodloužené měkké patro se projevuje typickým chrochtáním při nádechu např. po zátěži, pití nebo při rozrušení
 • v případě, kdy tato vada způsobuje výrazné dýchací problémy, je třeba plastika měkkého patra  
 • při zákroku měkké patro zkrátíme a ránu uzavřeme plastickou suturou, aby nedocházelo k dráždění krku
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci plastiky měkkého patra
  • použitý materiál a léky

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace kolapsu hrtanu

 • při kolapsu hrtanu ztratí pes kontrolu nad pohybem atytenoidních chrupavek hrtanu, dojde ke zúžení otvoru při nádechu a pes má příznaky dušnosti
 • jediným řešením je neodkladná operace
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci  arytenoidních chrupavek hrtanu
  • použitý materiál a léky

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace kolapsu trachey - průdušnice

 • kolaps trachey operujeme technikou zevních výstuh průdušnice (pouze v oblasti krku) nebo technikou vnitřní výztuhy, tzv. tracheálního stentu
 • predisponovná plemena jsou především - jorkšírský teriér (york), čivava (chihuahua) a toy plemena
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci průdušnice vnější nebo vnitřní tracheální výstuhou
  • hospitalizaci pacienta 24 hodin po zákroku vč. léků a materiálu

   18.000 - 54.000,- Kč
    (v závislosti na metodě)

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.