Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Nabídka služeb a ceníky

Zde najdete ceníky a nabídku služeb naší veterinární nemocnice. Vyberte druh mazlíčka, který vás zajímá, pak vyberte obor.

Onkologie

Zpět na výběr oboru

Ceník - Psi - Onkologie

Aspirační biopsie

 • provádíme jako základní vyšetření u všech útvarů s podezřením na nádor
 • jedná se o orientační vyšetření bez anestézie, kdy odebereme z útvaru vzorek (aspirát) injekční jehlou
 • cena obsahuje
  • přípravu místa odběru
  • odběr vzorku 
  • cytologické posouzení pod mikroskopem
  • interpretaci výsledků a doporučení dalšího postupu

   720 - 1.800,- Kč

Odběr vzorku bioptickou jehlou

 • jedná se o specializované vyšetření, kdy provádíme odběr někalika milimetrů tkáně v lokální anestézii (kůže) nebo v sedaci pod kontrolou sonografu (vnitřní orgány) speciální jednorázovou bioptickou jehlou
 • ​cena obsahuje
  • lokální anestézii a/nebo sedaci pacienta
  • odběr vzorku tkáně jednorázovou bioptickou jehlou
  • histologické vyšetření vzorku histopatologem (10 - 14 dní)
  • interpretaci výsledků a doporučení dalšího postupu

   3.600 - 10.800,- Kč

Odběr vzorku při podezření na osteosarkom

 • jedná se o drobný chirurgický zákrok, kdy provádíme odběr někalika milimetrů postižené kostní tkáně v celkové anestézii pro potvrzení diagnózy
 • u některých pacientů, kde je kost zcela změněná (posuzujeme podle RTG), je možné odběr provést aspirací v sedaci pacienta
 • ​cena obsahuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • odběr vzorku kostní tkáně 
  • histologické vyšetření vzorku histopatologem (10 - 14 dní)
  • interpretaci výsledků a doporučení dalšího postupu

   6.000 - 10.800,- Kč

Operace mastocytomu kůže

 • při operaci mastocytomu je třeba vyjmout nádor s širokým okolím kůže (cca 3cm kolem nádoru)
 • provádíme u pacientů s cytologicky potvrzeným nálezem mastocytomu
 • cena obsahuje
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci mastocytomu
  • histologické vyšetření odebraného nádoru histopatologem (10 - 14 dní)
  • interpretaci výsledků a doporučení dalšího postupu
 • cena neobsahuje
  • vyšetření vzorku na mutaci tyrosinkinázového receptoru c-KIT (potřebnou pro rozhodnutí o léčbě pomocí látky Masitinibum)
  • následnou terapii

   7.200 - 14.400,- Kč

Operace nádoru mléčné žlázy

 • při operaci nádoru mléčné žlázy je třeba vyjmout celou mléčnou lištu na straně, kde je nádor
 • předoperačně je třeba provést kontrolní RTG plic pro vyloučení metastáz
 • cena obsahuje
  • RTG vyšetření plic
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci vynětí mléčné lišty
  • histologické vyšetření odebraného nádoru histopatologem (10 - 14 dní)
  • interpretaci výsledků a doporučení dalšího postupu
 • cena neobsahuje
  • následnou terapii a léčiva
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Desfluran)

   7.200 - 18.000,- Kč

Amputace končetiny při potvrzeném osteosarkomu

 • předoperačně je třeba provést kontrolní RTG plic pro vyloučení metastáz
 • cena obsahuje
  • RTG vyšetření plic
  • inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci amputace končetiny
  • histologické vyšetření odebraného nádoru histopatologem (10 - 14 dní), pokud nebylo provedeno před operací
  • interpretaci výsledků a doporučení dalšího postupu
 • cena neobsahuje
  • následnou terapii a léčiva
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Desfluran)

   9.600 - 26.400,- Kč

Splenektomie - vynětí sleziny

 • operaci provádíme v případech nádoru sleziny, ale i při torzi nebo poranění sleziny
 • cena obsahuje
  • diagnostiku pomocí sonografie
  • u nálezu nádoru předoperační RTG plic pro vyloučení metastáz
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • masivní infúzní terapii
  • operaci vyjmutí sleziny
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči (monitoring, infúzní terapie)
 • cena neobsahuje případné podání transfúze / krevních derivátů

   12.000 - 26.400,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.