Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Nabídka služeb a ceníky

Zde najdete ceníky a nabídku služeb naší veterinární nemocnice. Vyberte druh mazlíčka, který vás zajímá, pak vyberte obor.

Oftalmologie

Zpět na výběr oboru

Ceník - Psi - Oftalmologie

Základní oftalmologické vyšetření

 • cena zahrnuje
  • klinické vyšetření
  • vyšetření štěrbinovou lampou
  • měření nitroočního tlaku
  • fluoresceinový test
  • kontrola spojivkového vaku v lokální anestézii
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   480 - 900,- Kč

Oftalmologická kontrola

 • cena zahrnuje klinické vyšetření očí během terapie
 • cena nezahrnuje
  • předepsané léky
  • další specializovaná vyšetření (fluoresceinový test, měření nitroočního tlaku...)

   360 - 600,- Kč

Fluoresceinový test

 • provádíme při vyšetření při podezření na poškození rohovky a zhodnocení průchodnosti slzných cest
 • cena zahrnuje aplikaci fluoresceinového barviva a vyhodnocení
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   180 - 360,- Kč

Měření nitroočního tlaku

 • provádíme při podezření na glaukom (zelený oční zákal), v průběhu terapie glaukomu, při zánětech duhovky (uveitida)
 • cena zahrnuje měření nitroočního tlaku přístrojem Tonovet
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   180 - 360,- Kč

Schirmerův test (test produkce slz)

 • provádíme při podezření na syndrom suchého oka (nedostatečná produkce slz), při kontrole účinnosti terapi seyndromu suchého oka
 • cena zahrnuje vyšetření oka Schirmerovým testem
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   180 - 360,- Kč

Vyšetření oka štěrbinovou lampou

 • jedno ze základních vyšetření oka
 • používáme při vyšetření rohovky, přední oční komory, duhovky, očních víček
 • cena zahrnuje vyšetření oka štěrbinovou lampou
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   180 - 360,- Kč

Vyšetření očního pozadí fundus kamerou

 • provádíme při vyšetření sítnice, nejčastěji při podezření na slepotu nebo při náhlém zhoršení zraku, při poranění oka...
 • vyšetření očního pozadí se provádí po aplikaci léků do oka, které rozšiřují zornici (mydriatika)
 • cena zahrnuje
  • aplikace mydriatik
  • vyšetření oka fundus kamerou
 • cena nezahrnuje předepsané léky

   360 - 900,- Kč

Operace rohovky - flap spojivkovým lalokem

 • provádíme při chirurgickém řešení hlubokých vředů rohovky
 • zákrok provádíme v celkové inhalační anestézii s použitím operačního mikroskopu
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii
  • použitý materiál a léčiva spotřebovaná během zákroku
  • léky pro následnou domácí léčbu
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   9.600 - 21.600,- Kč

Operace víček - enrtopium, ektropium

 • provádíme při chirurgickém řešení entropia (vtočení víček) a ektropia (odchlípení víček)
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii
  • použitý materiál a léčiva spotřebovaná během zákroku
  • léky pro následnou domácí léčbu
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   7.200 - 18.000,- Kč

Operace zákalu čočky - fakoemulsifikace

 • provádíme při kataraktě (šedý zákal, zákal čočky)
 • principem operace je rozrušení zakaleného materiálu čočky ultrazvukem a jeho odsátí z oka, do obalu čočky, který v oku zůstává, lze implantovat umělou čočku (podle stavu závěsného aparátu čočky)
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii
  • použitý materiál a léčiva spotřebovaná během zákroku
  • léky pro následnou domácí léčbu
 • cena nezahrnuje 
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 30.000,- Kč

Operace "Cherry eye" - výhřez slzné žlázy třetího víčka

 • operace spočívá ve fixaci vyhřezlé žlázky do správné pozice
 • zásadně neprovádíme a nedopručujeme odstranění slzné žlázy pro vysoké riziko vzniku syndromu suchého oka
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii
  • použitý materiál a léčiva spotřebovaná během zákroku
  • léky pro následnou domácí léčbu
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   6.000 - 12.000,- Kč

Operace útvaru (výrůstků, bradavic, nádorků) na víčku

 • operace se provádí v celkové inhalační anestézii
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii
  • použitý materiál a léčiva spotřebovaná během zákroku
  • léky pro následnou domácí léčbu
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)
  • předoperační vyšetření krve

   4.800 - 10.800,- Kč

Operace enukleace bulbu (odstranění oka)

 • operace se provádí u při rupruře očního bulbu (prasknutí oka následkem úrazu, při perforaci rohovky následkem hlubokých vředů), jako definitivní řešení při glaukomu u něhož selhává medikamentózní terapie pro odstranění bolesti
 • zákrok spočívá v chirurgickém odstranění oční koule a sešití očních víček, aby výsledkem byl vzhled zavřeného oka
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii
  • použitý materiál a léčiva spotřebovaná během zákroku
  • léky pro následnou domácí léčbu
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   7.200 - 14.400,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.