Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Nabídka služeb a ceníky

Zde najdete ceníky a nabídku služeb naší veterinární nemocnice. Vyberte druh mazlíčka, který vás zajímá, pak vyberte obor.

Kardio a plicní

Zpět na výběr oboru

Ceník - Psi - Kardiologie a plicní lékařství

Kardiologické vyšetření

 • provádíme jako preventivní vyšetření u predisponovaných plemen z důvodu zařazení do chovu
 • jako předoperační vyšetření u starých nebo rizikových pacientů
 • jako diagnostické vyšetření u pacientů s příznaky dušnosti, kašle, při netoleranci fyzické zátěže
 • vyšetření zahrnuje
  • sonografické vyšetření srdce vč. Dopplerovské sonografie
  • EKG srdce (elektrokardiografické vyšetření srdce)
  • RTG vyšetření hrudníku
  • interpretaci výsledku vyšetření

   1.800 - 4.800,- Kč

Kardiologická kontrola

 • provádíme u pacientů s kardiologickou diagnózou
 • vyšetření zahrnuje
  • sonografické vyšetření srdce vč. Dopplerovské sonografie
  • EKG srdce (elektrokardiografické vyšetření srdce)
  • konzultaci léčby

   960 - 2.400,- Kč

RTG vyšetření hrudníku

 • provádíme u pacientů s dýchacími potížemi při podezření na poranění plic, nádory plic, zánětlivá onemocnění, tekutinu v dutině hrudní, edém plic, brániční kýlu...
 • provádíme také jako součást kardiologického vyšetření (je zahrnuto v ceně kardio vyš.)
 • vyšetření zahrnuje
  • provedení RTG v obou bočních pozicích (v leže na boku) a v předozadní pozici (v leže na zádech nebo na břiše - dle stavu pacienta)
  • interpretaci výsledku vyšetření

   1.680 - 2.400,- Kč

Bronchoskopie - endoskopie dýchacích cest

 • pomocí bronchoskopie vyšetřujeme hrtan, průdušnici a průdušky
 • provádíme v případě podezření na kolaps trachey (průdušnice), vdechnuté cizí těleso, při podezření na nádorové onemocnění dýchacích cest a při chronickém kašli / dušnosti
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • endoskopii hrtanu, trachey (průdušnice) a bronchů (průdušek)
  • potřebný materiál
  • případně vyjmutí cizího tělesa
  • odběr bioptických vzorků
  • alveolární výplach s odběrem cytologie
 • cena nezahrnuje následnou léčbu nebo histologické vyšetření vzorku (800,- Kč)

   7.200 - 14.400,- Kč

Operace kolapsu trachey - průdušnice

 • kolaps trachey operujeme technikou zevních výstuh průdušnice (pouze v oblasti krku) nebo technikou vnitřní výztuhy, tzv. tracheálního stentu
 • predisponovná plemena jsou především - jorkšírský teriér (york), čivava (chihuahua) a toy plemena
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci průdušnice vnější nebo vnitřní tracheální výstuhou
  • hospitalizaci pacienta 24 hodin po zákroku vč. léků a materiálu

   18.000 - 54.000,- Kč
   (v závislosti na metodě)

Odsátí tekutiny (krve) z perikardu (osrdečníku)

 • provádíme u pacientů s náplní perikardu tekutinou
 • cena zahrnuje 
  • sedaci pacienta vč. aplikovaných sedativ
  • odsátí tekutiny z osrdečníku pod kontrolou sonografu

   3.600 - 4.800,- Kč

Operace hrudníku

 • mezi operace hrudníku řadíme tyto zákroky:
  • pneumothorax - stav po poranění hrudníku, kdy do dutiny hrudní vnikne vzduch z venku a utlačuje plíce, které kolabují (velmi závažný život ohrožující stav)
  • hemothorax / chylothorax - stav, kdy se v dutině hrudní hromadí tekutina (krev - hemo, mízní tekutina - chylo, apod.) a utlačuje plíce
  • torze plicního laloku - stav, kdy se plicní lalok otočí a začne odumírat
  • nádory plic - operujeme pouze solitární (ohraničené jednotlivé) nádory
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem a řízenou ventilací
  • operaci hrudníku dle typu zákroku
  • pooperační aktivní hrudní sání
  • hospitalizaci pacienta 24 hod 
 • cena nezahrnuje
  • další hospitalizaci, pokud je třeba
  • péči o pacienta na JIP (jednotce intenzivní péče), pokud jeho stav vyžaduje umělou plicní ventilaci, aplikaci kyslíkové terapie apod.

   18.000 - 54.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.