Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Nabídka služeb a ceníky

Zde najdete ceníky a nabídku služeb naší veterinární nemocnice. Vyberte druh mazlíčka, který vás zajímá, pak vyberte obor.

Chirurgie

Zpět na výběr oboru

Ceník - Psi - Chirurgie měkkých tkání

TRÁVICÍ TRAKT - GASTROENTEROLOGIE A SLEZINA

Operace jícnu

 • operace jícnu provádíme v případech cizích těles uvíznutých v jícnu, které nelze odstranit endoskopicky a u perforací jícnu (často způsobené cizím tělesem)
 • ve většině případů se provádí na hrudním úseku jícnu, jedná se o tedy o složitou hrudní operaci
 • cena zahrnuje 
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci jícnu s případným vyjmutím cizího tělasa, revizi jícnu a plastiku stěny jícnu
  • případný odběr bioptického vzorku
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči (monitoring, infúzní terapie)
 • cena neobsahuje případnou další hospitalizaci (cca 2.500,- Kč/den) a případná doplňující vyšetření

   14.400 - 30.000,- Kč

Operace žaludku a střev

 • gastrotomie, enterotomie a enteroektomie
 • operace žaludku a střev provádíme
  • při vyjmutí cizích těles ze zažívacího traktu (žaludku nebo střev)
  • při změněné poloze střev (zauzlení - volvulus nebo vsunutí střev - intususcepce/invaginace)
  • při nádorech žaludku nebo střev
 • cena zahrnuje 
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci žaludku nebo střev
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči (monitoring, infúzní terapie)
 • cena neobsahuje případnou další hospitalizaci (cca 2.500,- Kč/den) a případná doplňující vyšetření

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace torze žaludku 

 • cena obsahuje
  • diagnostiku pomocí RTG
  • masivní infúzní terapii
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • sondáž žaludku v anestézii
  • operaci dutiny břišní s revizí a repozicí žaludku a sleziny
  • gastropexi (fixace žaludku ke stěně břišní)
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči (monitoring, infúzní terapie)
 • cena neobsahuje případnou další hospitalizaci (cca 2.500,- Kč/den) a případná doplňující vyšetření

   14.400 - 30.000,- Kč

Operace hypertrofie pyloru

 • hypertofie pyloru neboli zbytnění vrátníku vzniká nejčastěji jako následek chronických zánětů žaludku nebo dlouhodobé přítomnosti cizího tělesa v žaludku
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci žaludku s rozšířením pyloru
  • případný odběr bioptického vzorku z hypertrofické tkáně
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči (monitoring, infúzní terapie)
 • cena neobsahuje případnou další hospitalizaci (cca 2.500,- Kč/den) a případná doplňující vyšetření

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace divertiklu konečníku

 • divertikl konečníku je výduť střevní stěny konečníku, nejčastěji vzniká v souvislosti s perineální kýlou (porucha pevnosti svalů kolem konečníku), projevuje se obtížným vyprazdňováním a zadržováním stolice ve výduti střeva 
 • operaci předchází hladovka 48 hodin a důkladný klistýr konečníku
 • cena operace zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci konečníku s odstraněním divertiklu
  • operaci perineální kýly - ve většině případů
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál
 • cena neobsahuje případnou další hospitalizaci (cca 2.500,- Kč/den) a případná doplňující vyšetření

   14.400 - 30.000,- Kč

Splenektomie - vynětí sleziny

 • operaci provádíme v případech torze sleziny, nádorech sleziny a při poranění sleziny
 • cena obsahuje
  • diagnostiku pomocí sonografie
  • u nálezu nádoru předoperační RTG plic pro vyloučení metastáz
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • masivní infúzní terapii
  • operaci vyjmutí sleziny
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči (monitoring, infúzní terapie)
 • cena neobsahuje případné podání transfúze / krevních derivátů

   12.000 - 26.400,- Kč

POHLAVNÍ SYSTÉM - GYNEKOLOGIE A REPRODUKCE

Kastrace feny - ovariohysterektomie

 • provádíme většinou z preventivních důvodů (jako prevenci nežádoucího nakrytí, u vodících a asistenčních psů, ke snížení rizika nádoru mléčné žlázy)
 • při kastraci odstraníme vaječníky a dělohu přístupem z linea alba
 • cena zahrnuje 
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring feny
  • operaci dělohy a vaječníků (podvázání a vyjmutí), plastickou suturu rány
  • veškerá použitá léčiva a zdravotnický materiál

   7.200 - 10.800,- Kč

Laparoskopická kastrace feny - ovariektomie

 • při laparoskopické kastraci feny se odstraňují pouze vaječníky (děloha je ponechána)
 • naše pracoviště při laparoskopické ovariektomii používá harmonický skalpel, díky kterému nejsou vaječníky podvazovány chirurgickým vláknem a nehrozí reakce na šicí materiál
 • cena zahrnuje celkovou inhalační anestézii, laparoskopickou operaci s odstraněním obou vaječníků, potřebný materiál a léky

   15.600 - 20.400,- Kč

Operace pyometry - zánětu dělohy

 • zánět dělohy neboli pyometra se u fen objevuje nejčastěji ve středním nebo vyšším věku, často v období předpokládaného hárání nebo krátce po něm, případně po hormonální léčbě
 • pyometra je provázena zvýšeným pitím a močením, později nechutenstvím a apatií, výtok z pochvy nemusí být patrný, jedná se o život ohrožující stav
 • cena obsahuje
  • diagnostiku pomocí sonografie
  • předoperační vyšetření krve - krevní obraz a biochemie
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring feny
  • masivní infúzní terapii při i po zákroku
  • operaci dělohy a vaječníků (podvázání a vyjmutí)
  • veškerá použitá léčiva a materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči vč. infúzní terapie
 • cena neobsahuje
  • případnou další hospitalizaci (cca 3.500,- Kč/den) a případná doplňující vyšetření
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 21.600,- Kč

Porod císařským řezem

 • provádíme v případě nepokračujícího porodu, zaklínění štěněte v porodních cestách, při absolutně velkém plodu...
 • při císařském řezu uvedeme fenu rychle do inhalační anestézie, ránu vedeme v linea alba, následně co nejrychleji vybavíme štěňata z dělohy a oživujeme, dělohu precizně zašijeme (případně na přání majitele lze fenu vykastrovat), ránu zašijeme plastickým stehem, aby kojení probíhalo bez problémů
 • cena obsahuje
  • diagnostiku pomocí sonografie (prověření stavu štěňat před operací)
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring feny
  • provedení císařského řezu z linea alba
  • odsátí, oživení, poporodní ošetření a vyšetření životaschnopnosti štěňat
  • veškerá použitá léčiva a materiál
  • suturu kůže plastickým vstřebatelným stehem
 • cena neobsahuje hospitalizaci (po probuzení odchází fena se štěňaty do domácí péče)

   9.600 - 14.400,- Kč

Kastrace psa

 • provádíme většinou z preventivních důvodů (jako prevenci nežádoucího nakrytí, u vodících a asistenčních psů) nebo léčebně při onemocnění prostaty, nádorech varlat a nádorech perianálních žláz
 • při kastraci psa odstraňujeme obě varlata ránou vedenou těsně před šourkem
 • cena obsahuje
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring psa
  • kastraci
  • veškerá použitá léčiva a materiál
  • suturu kůže plastickým vstřebatelným stehem

   4.800 - 7.200,- Kč

Operace kryptorchidního varlete u psa (nesetouplé varle)

 • u štěňat do 6 měsíců věku je v řadě případů (varle je mimo dutinu břišní) možné chirurgické stažení varlete do šourku (s potvrzením o zákroku do PP - vylučující vada z chovu)
 • u psů starších 6 měsíců a psů s varletem uvnitř dutiny břišní je jediným řešením odstranění nesestouplého varlete
 • cena obsahuje
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring psa
  • operaci kryptorchidního varlete
  • veškerá použitá léčiva a materiál
  • suturu kůže plastickým vstřebatelným stehem

   7.200 - 12.000,- Kč

SPECIÁLNÍ CHIRURGIE

Operace hrudníku

 • mezi operace hrudníku řadíme tyto zákroky:
  • pneumothorax - stav po poranění hrudníku, kdy do dutiny hrudní vnikne vzduch z venku a utlačuje plíce, které kolabují (velmi závažný život ohrožující stav)
  • hemothorax / chylothorax - stav, kdy se v dutině hrudní hromadí tekutina (krev - hemo, mízní tekutina - chylo, apod.) a utlačuje plíce
  • torze plicního laloku - stav, kdy se plicní lalok otočí a začne odumírat
  • nádory plic - operujeme pouze solitární (ohraničené jednotlivé) nádory
  • brániční kýla - stav, kdy otvorem v bránici pronikají orgány dutiny břišní do hrudníku (často vrozené nebo po úrazech)
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem a řízenou ventilací
  • práci anesteziologa
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)
  • operaci hrudníku dle typu zákroku
  • pooperační aktivní hrudní sání
  • hospitalizaci pacienta 24 hod 
 • cena nezahrnuje
  • další hospitalizaci, pokud je třeba
  • péči o pacienta na JIP (jednotce intenzivní péče), pokud jeho stav vyžaduje umělou plicní ventilaci, aplikaci kyslíkové terapie apod.

   18.000 - 54.000,- Kč

Operace portosystémického shuntu

 • operaci portosystémického zkratu (shuntu) provádíme na základě vlastní diagnostiky sonografem nebo CT tomografií
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem a řízenou ventilací
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)
  • nasazení aktivního C kroužku, který postupně uzavře místo zkratu
  • RTG kontrolní snímek funkce a umístění C kroužku s kontrastním zobrazením cév
  • hospitalizaci pacienta 24 hod 

   18.000 - 42.000,- Kč

ORL - OPERACE UŠÍ

Plastika zevního zvukovodu

 • operaci provádíme u psů s dlouhodobými závažnými problémy zvukovodu
 • spočívá v otevření sestupné části zvukovodu a plastické úpravě vývodu zvukovodu
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci plastiky vnějšího zvukovodu
  • použitý materiál a léky

   7.200 - 21.600,- Kč
   (jedno nebo oboustranná)

Ablace zvukovodu

 • operaci provádíme u psů s dlouhodobými závažnými problémy zvukovodu, neprůchodným zvukovodem bez šance na jiné řešení
 • spočívá v odstranění celého zvukovodu tak, aby nedocházelo k produkci ušního mazu, ušní boltec zůstává zachován bez otvoru zvukovodu
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci ablace zvukovodu
  • použitý materiál a léky

   9.600 - 26.400,- Kč
   (jedno nebo oboustranná)

DÝCHACÍ CESTY

Operace - plastika prodlouženého měkkého patra

 • prodloužené měkké patro je součástí tzv. brachycefalického syndromu, je tedy vrozenou vadou krátkolebých plemen
 • prodloužené měkké patro se projevuje typickým chrochtáním při nádechu např. po zátěži, pití nebo při rozrušení
 • v případě, kdy tato vada způsobuje výrazné dýchací problémy, je třeba plastika měkkého patra  
 • při zákroku měkké patro zkrátíme a ránu uzavřeme plastickou suturou, aby nedocházelo k dráždění krku
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci plastiky měkkého patra
  • použitý materiál a léky
 • ​cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace kolapsu hrtanu

 • při kolapsu hrtanu ztratí pes kontrolu nad pohybem atytenoidních chrupavek hrtanu, dojde ke zúžení otvoru při nádechu a pes má příznaky dušnosti
 • jediným řešením je neodkladná operace
 • cena zahrnuje
  • inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • operaci  arytenoidních chrupavek hrtanu
  • použitý materiál a léky
  cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace kolapsu trachey - průdušnice

 • kolaps trachey operujeme technikou zevních výstuh průdušnice (pouze v oblasti krku) nebo technikou vnitřní výztuhy, tzv. tracheálního stentu
 • predisponovná plemena jsou především - jorkšírský teriér (york), čivava (chihuahua) a toy plemena
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci průdušnice vnější nebo vnitřní tracheální výstuhou
  • hospitalizaci pacienta 24 hodin po zákroku vč. léků a materiálu
  cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   18.000 - 54.000,- Kč
   (v závislosti na metodě)

MOČOVÝ TRAKT A PROSTATA

Nefrektomie - vynětí ledviny

 • provádíme v případech hydronefrózy (nevratné poškození ledviny zvýšeným tlakem moči), nádoru a při devastujících poraněních ledviny
 • operace spočívá ve vyjmutí ledviny a uzavření močovodu
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci nefrektomie
  • použitý materiál a léky
 • ​cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 30.000,- Kč

Operace močového měchýře - cystotomie

 • provádíme v případech močových kamenů a operabilních nádorů stěny močového měchýře
 • operace spočívá v otevření močového měchýře a odstranění močových kamenů / nádoru stěny, kontrole průchodnosti močové trubice a plastice močového měchýře
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci močového měchýře
  • použitý materiál a léky

   12.000 - 26.400,- Kč

Operace močové trubice - uretrotomie nebo uretrostomie

 • provádíme v případech močových kamenů uvíznutých v močové trubici
 • operace spočívá v otevření močové trubice a odstranění močových kamenů, kontrole průchodnosti močové trubice
 • následně se rána hojí bez sutury (zašití), aby nedošlo ke zúžení močové trubice - uretrotomie nebo se v místě operace vytvoří umělý vývod močové trubice - uretrostomie (u pacientů s rizikem recidivy)
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci močové trubice
  • použitý materiál a léky

   12.000 - 26.400,- Kč

Marsupializace prostaty

 • provádíme u psů s hnisavým zánětem prostaty s tvorbou dutin (kaveren) v prostatě
 • operace spočívá v přišití prostaty ke stěně břišní a kůži tak, abychom poté mohli prostatu otevřít, vypustit hnis a nechat vyhojit granulací
 • cena zahrnuje
  • celkovou inhalační anestézii s monitoringem
  • operaci marsupializace prostaty a důkladnou laváž prostaty
  • použitý materiál a léky
 • cena nezahrnuje
  • práci anesteziologa u rizikových pacientů
  • nadstandardní inhalační anestetika (Sevofluran, Desfluran)

   14.400 - 30.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.