Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Nabídka služeb a ceníky

Zde najdete ceníky a nabídku služeb naší veterinární nemocnice. Vyberte druh mazlíčka, který vás zajímá, pak vyberte obor.

Akutní medicína

Zpět na výběr oboru

Ceník - Psi - Akutní medicína

Aplikace infúzního roztoku

 • cena je za úkon aplikace
 • neobsahuje infúzní roztok ani aplikované léky

   420 - 900,- Kč

Hospitalizace

 • cena zahrnuje hospitalizaci po dobu 24 hodin (účtuje se dle počtu nocí) s pravidelnou kontrolou lékařem a trvalou přítomností sestry 
 • v ceně je započtena veškerá ošetřovatelská péče - venčení, krmení, převazy, hygiena...
 • cena neobsahuje použitá léčiva, vyšetření (RTG, sono, rozbory krve...) a specializované úkony

   1.800 - 4.200,- Kč

Transfúze plné krve, erymasy, mražené plazmy

 • cena obsahuje krevní konzervu, provedení křížového testu, aplikaci
 • neobsahuje vyšetření krevní skupiny (700,-Kč)

   3.000 - 5.400,- Kč

Hemodialýza krve

 • provádíme u pacientů se selháním ledvin
 • cena obsahuje kompletní dialýzu krve - vč. sedativ, dialyzačních roztoků, centrálních katetrů, dialyzačních patron a dalšího materiálu potřebného k dialýze
 • cena neobsahuje vyšetření krve před a po dialýze (závisí na typu onemocnění a typu dialýzy)

   6.000 - 14.400,- Kč

CT tomografie

 • cena obsahuje celkovou inhalační ansézii, zhotovení CT scanů, digitální reknstrukci vč. 3D modelů a vyhodnocení lékařem Vetcentra
 • cena neobsahuje vyšetření kontrastem (kontrastní látka dle velikosti pacienta - 200 - 1.000,- Kč )
 • cena neobsahuje vyhodnocení boardovaným specialistou (využíváme u složitých diagnóz, trvá několik dní, cena 2.000,- Kč)

   9.600 - 14.400,- Kč

Vyšetření krve - Acidobazická rovnováha a Ionty

 • STATIM (na místě) do 10 minut, vyšetřuje se při všech akutních stavech (dušení, záchvaty, přehřátí, tonutí, asfixie, těžké úrazy, úporné střevní potíže se silným zvracením či průjmem ...)
 • vyšetření obsahuje: Na+, K+, Cl–, pH, PCO2, tCO2, HCO3–, aniontová mezera nebo roršířené vyšetření: Na+, K+, Cl–, pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, tCO2, HCO3–, přebytek bazí, aniontová mezera

   1.080 - 2.160,- Kč

Vyšetření krve - Krevní srážlivost

 • STATIM (na místě) do 10 minut, vyšetření obsahuje aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a protrombinový čas (PT)
 • využíváme při ztrátách krve, poruchách srážlivosti, krvácení, otravách, při podezření na vnitřní krvácení ...

   720 - 1.440,- Kč

Vyšetření krve - další vyšetření viz sekce Laboratoř

 • zadejte obor Laboratoř, kde najdete kompletní ceník vyšetřovaných parametrů, jako je biochemie, hematologie, hladina barbiturátů (u epileptiků), hladina vápníku Ca++ (např. u poporodní eklampsie), vyšetření hladiny thyroxinu (hormon štítné žlázy), vyšetření žlučových kyselin (při portosystemickém zkratu), vyšetření moči ...
 • všechna vyšetření na místě (10 - 20 minut)

   viz ceník Laboratoř

Sonografie dutiny břišní

 • sonografii dutiny břišní provádíme 
  • při podezření na nádory v dutině břišní (dále DB)
  • při podezření na volnou tekutinu v dutině břišní (např. u krvácení do DB, při perforaci žaludku či střev - cizí tělesa, vředy, nádory)
  • pro kontrolu peristaltiky střev a diagnostiku neprůchodnosti (ileus)
  • pro zobrazení žlučových cest a slinivky břišní....
 • vyšetření zahrnuje přípravu pacienta (oholení strojkem), sonografické vyšetření vč. použitého materiálu a interpretaci nálezu majiteli

   600 - 1.440,- Kč

Jednotka intenzivní péče - 1 den

 • cena obsahuje
  • řízené dýchání ventilátorem vč. nastavení hladiny kyslíku a případné aplikace inhalačních anestetik
  • monitoring životních funkcí (EKG, dechová křivka, krevní tlak, vdechovaný i vydechovaný CO2 a O2)
  • permanentní močový katetr
  • aplikaci léčiv pomocí infúzní pumpy či lineárních dávkovačů
  • zahřívání termonormem či chlazení
  • intenzivní dozor sestry a lékaře
 • cena neobsahuje aplikované léky, infúze, transfúze atd. - liší se dle onemocnění a velikosti pacienta

   6.000 - 18.000,- Kč

Resuscitace

 • resuscitace pacienta zahrnuje intubaci, umělou plicní ventilaci (do 1 hodiny), defibrilaci, masáž srdce, centrální žilní katetr, aplikaci léčiv potřebných pro resuscitaci

   2.400 - 6.000,- Kč

Kyslíková terapie (kyslíkový box nebo kyslíková maska)

 • používáme u stavů dušnosti (při klapsu trachey, u prodlouženého měkkého patra, při astmatu, u kardiaků, při bronchitídách, u přehřátí organismu atd.)

   360 - 720,- Kč/hod

Operace torze žaludku 

 • cena obsahuje
  • diagnostiku pomocí RTG
  • masivní infúzní terapii
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring pacienta
  • sondáž žaludku v anestézii
  • operaci dutiny břišní s revizí a repozicí žaludku a sleziny
  • gastropexi (fixace žaludku ke stěně břišní)
  • veškerá použitá léčiva a materiál
  • následnou 24 hodinovou intenzivní péči (monitoring, infúzní terapie)
 • cena neobsahuje případnou další hospitalizaci (cca 3.500,- Kč/den) a případná doplňující vyšetření

   12.000 - 30.000,- Kč

Porod císařským řezem

 • provádíme v případě nepokračujícího porodu, zaklínění štěněte v porodních cestách, při absolutně velkém plodu...
 • při císařském řezu uvedeme fenu rychle do inhalační anestézie, ránu vedeme v linea alba, následně co nejrychleji vybavíme štěňata z dělohy a oživujeme, dělohu precizně zašijeme (případně na přání majitele lze fenu vykastrovat), ránu zašijeme plastickým stehem, aby kojení probíhalo bez problémů
 • cena obsahuje
  • diagnostiku pomocí sonografie (prověření stavu štěňat před operací)
  • celkovou inhalační anestézii a monitoring feny
  • provedení císařského řezu z linea alba
  • odsátí, oživení, poporodní ošetření a vyšetření životaschnopnosti štěňat
  • veškerá použitá léčiva a materiál
  • suturu kůže plastickým vstřebatelným stehem
 • cena neobsahuje hospitalizaci (po probuzení odchází fena se štěňaty do domácí péče)

   8.400 - 14.400,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.