Veterinární nemocnice s pohotovostí - Praha 5 Volejte +420 775 688 637

Nabídka služeb a ceníky

Zde najdete ceníky a nabídku služeb naší veterinární nemocnice. Vyberte druh mazlíčka, který vás zajímá, pak vyberte obor.

Zpět na výběr oboru

Ceník - Fretky - Diagnostika

DIAGNOSTIKA FRETEK POMOCÍ ZOBRAZOVACÍCH TECHNIK

Sonografie dutiny břišní

 • sonografii dutiny břišní provádíme
  • při vyšetření jater, ledvin, sleziny, střev, dělohy, nadledvinek a dalších orgánů dutiny břišní 
  • při podezření na nádory v dutině břišní
  • při podezření na volnou tekutinu v dutině břišní (např. u krvácení do dutiny břišní, při perforaci žaludku či střev - cizí tělesa, vředy, nádory)
  • pro kontrolu peristaltiky střev a diagnostiku neprůchodnosti (ileus)
  • pro zobrazení žlučových cest a slinivky břišní....
 • vyšetření zahrnuje přípravu pacienta (oholení strojkem), sonografické vyšetření vč. použitého materiálu a interpretaci nálezu majiteli

   500 - 900,- Kč

RTG - rentgenologické vyšetření

 • provádíme jako základní zobrazovací metodu při vyšetření hrudníku, páteře a pohybového aparátu
 • provádíme také jako doplňkové vyšetření dutiny břišní např. pro kontrolu průchodnosti střev za pomocí kontrastní látky
 • při většině RTG vyšetření u fretek provádíme více snímků (expozic)
 • cena zahrnuje provedení a posouzení RTG snímků a interpretaci výsledku

   450 - 3.000,- Kč

CT vyšetření fretek počítačovou tomografií

 • vyšetření se provádí v celkové inhalační anestézii s monitoringem životních funkcí
 • cena zahrnuje inhalační anestézii, provedení CT vyšetření a interpretaci výsledků

 

   4.000 - 7.500,- Kč

Kardiologické vyšetření fretek

 • vyšetření zahrnuje
  • RTG vyšetření hrudníku
  • Sonografie srdce
  • Dopplerovské vyšetření srdce sonografem
 • cena obsahuje všechna uvedená vyšetření, použitý materiál a interpretaci výsledků

   1.500 - 2.500,- Kč

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÁ NA MÍSTĚ

Hematologie - krevní obraz

 • STATIM na místě do 10 minut, provádíme jako základní vyštření při podezření na zánětlivá onemocnění, anémie, ztráty krve, nádorová onemocnění krve...
 • vyšetření obsahuje stanovení počtu červených krvinek (erytrocyty), počtu a typu bílých krvinek (leukocyty a diferenciál), počtu krevních destiček (trombocyty), počtu mladých forem erytrocytů (reticulocyty), hematokrit, množství hemoglobínu a další parametry

   450 - 900,- Kč

Základní biochemické vyšetření

 • STATIM na místě do 10 minut, provádíme jako preventivní vyšetření u geriatrických pacientů, předanestetické vyšetření, kontrolní vyšetření při onemocnění jater, ledvin apod. nebo vyšetření dárce krve před odběrem
 • vyšetření obsahuje stanovení těchto parametrů - albumin, globulin, ALP, ALT, močovina, kreatinin, glukóza, celková bílkovina

   600 - 1.000,- Kč

Podrobné biochemické vyšetření

 • STATIM na místě do 10 minut, provádíme jako vstupní vyšetření u interních pacientů při podezření na onemocnění jater, ledvin, slinivky břišní (pankreatu) atd.
 • vyšetření obsahuje stanovení těchto parametrů - albumin, globulin, ALP, ALT, močovina, kreatinin, glukóza, celková bílkovina, vápník, fosfor, cholesterol, bilirubin, GGT, amyláza, lipáza

   800 - 1.600,- Kč

Acidobazická rovnováha a Ionty

 • STATIM na místě do 10 minut, vyšetřuje se při všech akutních stavech (dušení, záchvaty, přehřátí, tonutí, asfixie, těžké úrazy, úporné střevní potíže se silným zvracením či průjmem ...)
 • základní vyšetření obsahuje: Na+, K+, Cl–, pH, PCO2, tCO2, HCO3–, aniontová mezera 
 • rozšířené vyšetření obsahuje: Na+, K+, Cl–, pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, tCO2, HCO3–, přebytek bazí, aniontová mezera

   500 - 700,- Kč

Ionty v krvi

 • STATIM na místě do 10 minut, provádíme u pacientů s infúzní terapií
 • vyšetření obsahuje: stanovení hladiny sodíku Na+, draslíku K+ a chloridů Cl–

   500 - 1.000,- Kč

Krevní srážlivost

 • STATIM na místě do 10 minut, vyšetření obsahuje aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a protrombinový čas (PT)
 • využíváme při ztrátách krve, poruchách srážlivosti, krvácení, otravách, při podezření na vnitřní krvácení ...

   600 - 1.200,- Kč

Vyšetření moči

 • STATIM na místě do 15 minut, kompletní vyšetření moči - chemické a močového sedimentu
 • vyšetření obsahuje
  • chemické vyšetření moči - pH, protein, glukóza, ketolátky, urobilinogen, bilirubin
  • stanovení specifické hmotnosti (hustota moči)
  • cytologické vyšetření močového sedimentu
 • cena neobsahuje odběr moči

   400 - 750,- Kč

Parazitologické vyšetření trusu

 • provádíme jako alternativu pravidelného odčervení před vakcinací (zdravé fretky není třeba odčervovat)
 • trus vyšetřujeme také u pacientů s poruchami trávicího aparátu
 • cena zahrnuje přípravu vzorku, mikroskopické vyšetření a interpretaci výsledku

   200 - 450,- Kč

Mikroskopické vyšetření kůže a uší 

 • mikroskopické vyšetření kožního seškrabu nebo ušního výtěru
 • provádíme u fretek s podezřením na kožní nebo ušní parazity, zejména svrab
 • cena obsahuje odběr, přípravu vzorku, mikroskopické vyšetření a interpretaci výsledku

    350 - 700,- Kč

Cytologické vyšetření aspirátu, otisku nebo stěru pod mikroskopem

   350 - 700,- Kč

VYŠETŘENÍ V LABORATOŘÍCH

 • poskytujeme veškerá dostupná vyšetření partnerských laboratoří - Laboklin, IDEXX, Vedilab, Genomia...
 • níže je výběr častějších a diagnosticky důležitých vyšetření řazený ve skupinách dle oborů
 • vyšetření obsahuje odběr vzorku, zdravotnický materiál, dopravu vzorku do laboratoře, interpretaci výsledku lékařem

Histopatologické vyšetření tkáně - diagnostika a typizace nádorů vč. stupně malignity

   700 - 1.500,- Kč

Aspirační biopsie a cytologie aspirátu

   600 - 1.500,- Kč

Kůže 

Bakteriologické vyšetření (kultivace bakterií) nebo Mykologické vyšetření (kultivace plísní)

 • v ceně je odesílání do laboratoře, výsledek kultivace vč. citlivosti na antibiotika (trvá 7 - 10 dní)

   850 - 2.500,- Kč
   (cena za 1 vzorek)

Histologické vyšetření kožní biopsie

 • výsledek trvá 10 - 14 dní, cena obsahuje odeslání histopatologovi, neobsahuje odběr vzorku

   1.200 - 2.500,- Kč

Trávení

Kultivační vyšetření trusu

 • cena vyšetření zahrnuje bakteriologickou a mykologickou kultivaci z trusu, rozlišení obligátních a fakultativních patogenů, antibiogram - stanovení citlivosti na antibiotika

   800 - 2.200,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Ceník neobsahuje všechna prováděná ošetření, vyšetření či operace, jejich spekrtum je mnohem širší.
Zde jsou uvedeny ceny za nejčastěji prováděná ošetření a za specializovaná ošetření. 
Pokud jste v ceníku nenašli, co jste hledali, obraťte se na recepci, viz Kontakty.